ENGLISH CATALÀ ESPAÑOL DEUTSCH
a
 

 

Departament d'Estudis Anglesos i Alemanys

El Departament d'Estudis Anglesos i Alemanys (DEAA) s'encarrega de la docència i la recerca en una àmplia varietat de temàtiques i disciplines relacionades amb la llengua, la literatura i la cultura dels països de parla anglesa i alemanya.

El DEAA coordina el programa de Grau en Anglès, així com el Màster en Ensenyament de Llengües Estrangera (Anglès com a Llengua Estrangera) i el Programa de Doctorat en Traducció i Estudis Interculturals. També participa en el programa de doctorat interdepartamental Llengua, Literatura i Cultura.

El DEAA imparteix també docència en llengua anglesa en altres titulacions de grau de la Facultat de Lletres i en titulacions d'altres facultats, com la Facultat de Turisme i Geografia, la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia i l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria.

El DEAA està ubicat a la Facultat de Lletres, al Campus Catalunya, edifici D2, segona planta.

 

 

 

 

a

a

Premi DEAA/Macmillan al millor estudiant de Llengua Anglesa a les PAU

El Departament d'Estudis Anglesos i Alemanys, en col·laboració amb l'editorial Macmillan, atorga dos premis als dos estudiants amb millor nota a la prova de Llengua Estrangera (Anglès) de les Proves d'Accés a la Universitat.

El primer premi consitirà en un lot de llibres d'anglès instrumental, aportació de l'editorial Macmillan, més un ajut econòmic de 400 euros, aportació del Departament d'Estudis Anglesos i Alemanys de la Universitat Rovira i Virgili. El segon premi consistirà en un lot de llibres d'anglès instrumental, aportació de l'editorial Macmillan, més un ajut econòmic de 300 euros, aportació del Departament d'Estudis Anglesos i Alemanys de la Universitat Rovira i Virgili. El professorat responsable de les candidatures guanyadores també rebrà un petit obsequi.

Bases de la Convocatòria

Formulari de Sol·licitud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departament d'Estudis Anglesos i Alemanys

Edifici: D2

Avinduda Catalunya, 35

43002 Tarragona

Tlf: 977 55 97 55

Email: secdeaia@urv.cat

 


Veure Universitat Rovira i Virgili en un mapa més gran

 

 

 

Durant el curs 2013-2014 estaran actius els següents programes de màster amb participació del DEAA:

Màster en Ensenyament de Llengües Estrangeres (Espanyol Llengua Estrangera/Anglès Llengua Estrangera)

Oferta de Màsters URV 2013-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El DEAA coordina el següent programa de Doctorat:

Translation and Intercultural Studies

També participa en el programa de doctorat interdepartamental

Llengua, Literatura i Cultura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El personal docent i investigador del DEAA es distribueix en els següents grups de recerca:

Intercultural Studies Group

T-CLAA

Fonètica Experimental

 

 

 

 

 

 

 

QUADRIMESTRE 1 QUADRIMESTRE 2
   
Andreu, Cristina Moviments literaris i culturals irlandesos (FA) Narratives en anglès (GA)
Gènere i literatura anglesa (GA) Treball de fi de grau (GA)
La cultura a la classe d'EFL (ME)
     
Baran, Katarzyna Llengua anglesa I (GA)
   
Bellot, Andrea   Literatura i societat (GA)
   
Castell, Andreu  Llengua alemanya III (GA) Llengua alemanya II (GA)
  Llengua alemanya IV (GA)
   
Collellmir, Dolors  Cultura dels països de la Commonwealth I (tutoria) (FA) Literatura en llengua anglesa d'Àfrica, Carib i Índia (tutoria) (FA)
Cultura dels països de la Commonwealth II (FA) Literatures postcolonials (GA)
Introducció a la cultura dels països de parla anglesa (GA) Treball de fi de grau (GA)
Critical thought in 21st century authors (tutoria) (MC)
   
Dols, Irene Anglès I (GC/GH) Anglès tècnic (GE)
   
Escriu, Alba Destreses comunicatives: Speaking & Listening I (GA) Llengua anglesa II (GA)
   
Ferran, Elena  Redacció professional en anglès (FA) Destreses comunicatives: Reading & Writing II (GA)
Destreses comunicatives: Reading & Writing I (GA) Treball de fi de grau (GA)
Taller d'escriptura avançada (GA)  
La dansa, imatge de la música (MM)
     
Frumuselu, Anca Destreses comunicatives: Speaking & Listening I (GA) Tècniques innovadores en l'ensenyament de l'anglès (FA)
  Destreses comunicatives: Speaking & Listening II (GA)
Treball de fi de màster: unitats didàctiques (anglès) (ME)
     
Fuertes, Alberto Taller d'escriptura avançada (GA) Traducció anglesa directa II (GA)
Traducció anglesa directa I (GA) Treball de fi de grau (GA)
 
Gallardo, Pere   
   
García Arroyo, Ana  Anàlisi de textos anglesos I (GA) Literatura (GA)
Destreses comunicatives: Reading & Writing I (GA)  
   
Grova, María Elisa  Anglès avançat (GT)  
   
Gutiérrez-Colón, Mar  Gestió de la informació (GA)
Adquisició de llengües estrangeres (anglès) (ME)
Treball de fi de màster (anglès) (ME)
     
Hryckiewicz, Olga Llengua anglesa III (GA) Llengua anglesa IV (GA)
Destreses comunicatives: Speaking & Listening I (GA) Destreses comunicatives: Speaking & Listening II (GA)
Metodologia de l'ensenyament de llengües estrangeres (anglès) (ME)
     
Jacas, Ana Didàctica de la llengua estrangera (GI) Competència comunicativa oral i cultura popular (GI)
 
Koba, Renata  Anglès intermedi (GT/GG) Anglès II (GC/GH)
 
Lamarca, Jordi  Literatura dels EEUU I (FA) Anàlisi de textos anglesos II (GA)
Teatre anglès (FA) Destreses comunicatives: Reading & Writing II (GA)
Teatre anglès (GA) (compartida amb FA)
Literatura nord-americana (GA) (compartida amb FA)  
     
Lockhart, Edward  Coneixement i ús de la llengua estrangera I (GP)
Coneixement i ús de la llengua estrangera II (GP)
   
Margalef, Anna Didàctica de la llengua estrangera (GP) Competència comunicativa oral i cultura popular (GI)
Didàctica de la llengua estrangera (GI)  
Miguel, Sara Llengua anglesa I (GA) Llengua anglesa II (GA)
Llengua anglesa III (GA) Llengua anglesa IV (GA)
     
Oltra, Isabel Gramàtica anglesa avançada (GA) Lingüística (GA)
Llengua anglesa V (GA) Llengua anglesa VI (GA)
     
Orrego, David   Introducció a la traducció anglesa (GA)
  Introducció a les tecnologies de la traducció (GA)
   
Ortega, Mireia L'anglès com a llengua estrangera (GA) (compartida amb FA) Lingüística anglesa aplicada (GA)
Metodologia de l'ensenyament de l'anglès (FA)  
   
Pie, Guillermo Metodologia de l'ensenyament de llengües estrangeres (espanyol) (ME)
Adquisició de llengües estrangeres (espanyol) (ME)
   
Pisabarro, Silvia Llengua anglesa III (GA) Llengua anglesa IV (GA)
   
Pym, Anthony    Treball d'investigació (FA)
  Variació en llengua anglesa (FA)
  Variació en la llengua anglesa (GA) (compartida amb FA)
   
Quesada, Leticia Anglès intermedi (GT/GG) Anglès tècnic (GE)
   
Riera, María  El sistema de sons de l'anglès I (GA) El sistema de sons de l'anglès II (GA)
 
Riutort, Macià  Mitologia alemanya (GA) Història de la llengua alemanya II (FA)
  Grans mites nacionals d'Alemanya (GA)
   
Romero, Joaquín  Història de la llengua anglesa (FA) Fonètica anglesa (FA)
Taller d'expressió oral avançada (GA) Fonètica i fonologia anglesa (GA) (compartida amb FA)
  Treball de fi de grau (GA)
La pronunciació a la classe d'EFL (ME)
     
Rueda, Carmen   Anglès tècnic (GE)
Anglès per a finalitats específiques (ME)
 
Russell, Liz  Literatura anglesa del segle XIX (FA) Teatre de Shakespeare (GA)
Teoria literària angloamericana (FA) Shakespeare (GA) (compartida amb FA)
  Treball de fi de grau (GA)
     
Segarra, Jean Marc  Llengua alemanya I (GA)  
 
Sierra, Jesús Coneixement i ús de la llengua estrangera (GI) Competència comunicativa i intercultural en llengua estrangera (GP)
Solsona, Francesca  Coneixement i ús de la llengua estrangera I (GP) Competència comunicativa i intercultural en llengua estrangera (GP)
Coneixement i ús de la llengua estrangera II (GP)
Coneixement i ús de la llengua estrangera (GI)
     
Style, John  Introducció a la literatura anglesa (GA) Literatura anglesa del segle XX (FA)
Música i pluridisciplinarietat (MM)
Treball final de màster (MC)
   
Sutton, Sarah Anglès I (GA) Anglès II (GA)
  Destreses comunicatives: Speaking & Listening II (GA)
     
Teixeira, Carlos Introducció a les tecnologies de la traducció (GA)
   
Vizcaíno, Mabet Didàctica de la llengua estrangera (GP)  
L'ensenyament de llengües estrangeres a infants (anglès) (ME)
   
Extern Materials i tècniques a la classe d'EFL (ME)  
Eines de recerca empírica (ME)
La pragmàtica comunicativa a la classe d'EFL (ME)

 

FA: Filologia Anglesa
GA: Grau d'Anglès
GC: Grau de Llengua i Literatura Catalanes
GH: Grau de Llengua i Literatura Hispàniques
GT: Grau de Turisme
GG: Grau de Geografia
GE: Graus d'Enginyeries
GP: Grau d'Educació Primària
GI: Grau d'Educació Infantil
ME: Màster en Ensenyament de Llengües Estrangeres
MC: Màster en Estudis Culturals en Llengua Anglesa
MM: Màster en Música com a Art Interdisciplinària
 
 
 
 
 
 

 

 

Llegides

 

Schmähling, Klaus-Peter
  Stumpfe Federn in einer dumpfen Zeit? Deutschsprachige satirische Lyrik zwischen 1871 und 1890.
  2006

Torres Santaella, M. del Carme
  Estructuración de la alternativa de Christa Wolf a lo largo de su obra ensayística y en “Projektionsraum   Romantik”, Störfall, Was bleibt y Medea. Stimmen.
  2006

Pavlovic, Natasa
   Directionality in collaborative translation processes
  2007

Takeda, Kayoko
  Sociopolitical Aspects of Interpreting at the International Military Tribunal for the Far East (1946-1948)
  2007

Bravo, Maria da Conceição Condinho
  Putting the reader in the picture. Screen translation and foreign-language learning
  2008

Chan, Lung Jan
  Information Economics, the Translation Profession and Translator Certification
  2008

Giménez López, Olivier
  La Primera Recepción De Friedrich Hölderlin En La Literatura Española
  2008

Berber, Diana
  Information and communications technology in conference Interpreting
  2010

Eraslan, Seyda
  "Cultural Mediator” or “Scrupulous Translator”? Revisiting Role, Context and Culture in Conference Interpreting
  2011

Liu Fung-ming, Christy
  A Quantitative and Qualitative Inquiry into Translators' Visibility and Job-related Happiness: The Case of Greater China
  2011

Varney, Jennifer
  H.D. and the translation of classical Greek literature
  2011

Haddadian Moghaddam, Esmaeil
  Agency in the translation and production of novels from English in modern Iran
  2012

Hui, Maggie Ting Ting
  Risk Management by Trainee Translators: A Study of Translation Procedures and Justifications in Peer-group Interaction
  2012

Kourouni, Kyriaki
  Translating under time constraints in an undergraduate context: A study of students' products, processes and learning styles
  2012

Lafeber, Anne
  Translation at inter-governmental organizations: the set of skills and knowledge required and the implications for recruitment testing
  2012

 

En curs

Ariño Martí, Sofía
  Effects of activating prior knowledge on English as a foreign language reading comprehension

Balcı, Alev
  Interpreter Involvement in sermon Interpreting

Burcet Rojas, Humberto
  Tracing Postcolonial Changing Identities: Witi Ihimaera’s Challenges to Establishment in the Third Space

Castro Rodríguez, Ana Cristina
  Translating petroleum, Venezuelan petroleum contracts executed during the Apertura process (1992-1998) and their subsequent legal reform (2005-2008)

Choi, Yoonji
  Identifying risk items in the translation of websites

Chumbo, Isabel
  Translating the regime: Portuguese Propaganda in English during Salazar’s Dictatorship (1932-1949)

De Silva, Robert
  Explicitation in the English translation of Japanese journalistic texts

Guerberof Arenas, Ana
  Productivity and quality in the post-editing of outputs from translation memories and machine translation

Hajdu, Nata
  Voices of victims and villians. Interpreting at the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

Howard, Diane
  Failure Analysis in Professional Translation. Examples from Short-Passage Translation Tests

Karashima, David
  Silent, Invisible and Accidental Ambassadors: The Role of Various Agents in the Publication of Japanese Fiction in English Translation in the United States between 1996 and 2005

Kebboua, Nadia
  Teaching word and sentence stress to Spanish and Catalan university students using The Quantum Leap Pronunciation Tutorial

Khalzanova, Serafima
  Time constraints and the revising of translations

Kos, Aysenaz
  Promoting Simone de Beauvoir and Le Deuxième Sexe through the Male in Turkey

Lambertini Andreotti, Julia
  The comprehension of Legal Discourse in Interpreted Proceedings

Mick, Graciela
  Shifting capitals. Software translators in corporate America

Peverati, Costanza
  Professionally oriented translation teaching in a non-T&I context. An exploratory case-study

Poupaud, Sandra
  Agency in Translation. Hispanic literature in France, 1980-2000

Ribas López, Carlota
  Translation memories as vehicles for error propagation

Riera Toló, María
  Production and Perception of American English V+/l/ and V+/r/ Sequences: An Experimental Study of Coarticulation

Serrano, Meritxell
  The textual unconscious: A psychoanalytical approach to discursive analysis in Spanish translations of Paul de Man

Sohn, Miryoung
  Correlations between translation students' entrance exam scores and school performance

Soler Cervera, Antonia
   Estudio Acústico y Perceptivo sobre la Dimensión Temporal en el Fenómeno de la Espirantización en Castellano

Tian, Chuanmao
   From Closedness to Openness: The Changes in Mainland China’s Translation Market 1949-2009

Torres Simón, Ester
  The role of translations in post-bellum image building. Translations from Korean published in the US after the Korean War

Vilanova, Sílvia
  L'impacte de les memòries de traducció sobre el text d'arribada: interferències i trets lingüístics

Veselica-Majhut, Snježana
  Cultural Specificity in the Translation of Popular Fiction from English into Croatian during the Socialist and Transition Periods (1960-2010)
  These to be defended September 2012

Yılmaz Gümüş, Volga
  Translator training and the translation market. A survey of academics and professionals in Turkey

 

 

Incoming students

 

List of available modules

Schedule for mobility students

The SMiLE Programme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La normativa del Treball de Fi de Grau es troba actualment en fase d'aprovació per les diferents unitats acadèmiques de la URV. Tan aviat estigui aprovada definitivament es farà pública en aquesta web.

 

 

 
YEAR 3 SEMESTER 1 SEMESTER 2
YEAR 4 SEMESTER 1 SEMESTER 2
YEAR 5 SEMESTER 1 SEMESTER 2
 

 

 

 

 

 

Els horaris que figuren en aquesta pàgina són orientatius i poden no coincidir amb els horaris definitius de la Facultat de Lletres. Si us plau, assegureu-vos que comproveu els horaris definitius a la pàgina web de la Facultat

 

GRAU ANGLÈS
CURS 1 QUADRIMESTRE 1 QUADRIMESTRE 2
CURS 2 QUADRIMESTRE 1 QUADRIMESTRE 2
CURS 3 QUADRIMESTRE 1 QUADRIMESTRE 2
CURS 4 QUADRIMESTRE 1 QUADRIMESTRE 2

 

FILOLOGIA ANGLESA
CURS 5 QUADRIMESTRE 1 QUADRIMESTRE 2

 

 

 

 

Director del Departament

Dr. John Style

Edifici D2. Despatx 2.7

Telèfon: 977 55 8250

john.style@urv.cat

Secretari del Departament

 

Dr. Macià Riutort

Edifici D2. Despatx 2.17

Telèfon: 977 55 9534

macia.riutort@urv.cat

 

 

Responsable Administrativa

Olga Galofré

Edifici D2. Despatx 2.5

Telèfon: 977 55 97 55

secdeaia@urv.cat

Administrativa

Anna Beltrán

Edifici D2. Despatx 2.5

Telèfon: 977 55 97 55

secdeaia@urv.cat

Secretaria Virtual

Accés a la Secretaria Virtual

 

 

 

 

 

Grau d'Anglès


El Grau d'Anglès és l'ensenyament fonamental del DEAA i la docència que hi està associada constitueix l'encàrrec principal del seu professorat. El títol de Grau d'Anglès es va encetar l'any 2009 i es troba actualment en fase de desplegament.

Pla d'estudis (2009)

 

Estructura de Crèdits
CURS Formació
Bàsica
Obligatòries Optatives Pràctiques Externes Treball de Fi De Grau TOTALS
1r 60 -- -- -- -- 60
2n -- 60 -- -- -- 60
3r -- 48 12 12 (Optativa)   -- 60
4t -- 27 24 9 (Obligatòria) 60
TOTALS 60 135 36 12 9 240

 

1r curs
Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
 
Anual
12274001 Literatura 12 Bàsica Literatura
12274006 Lingüística 12 Bàsica Lingüística
   
Primer Quadrimestre  
12274002 Anglès I 6 Bàsica Idioma Modern
12274004 Comunicació Escrita en Català 6 Bàsica Llengua
12274005 Comunicació Escrita en Espanyol 6 Bàsica Llengua
 
Segon Quadrimestre
12274003 Anglès II 6 Bàsica Idioma Modern
 
12 Crèdits de formació bàsica opcionals a escollir entre les quatre assignatures següents:
         
12274007 Problemes de la Societat Actual 6 Bàsica Sociologia
12274008 Antropologia Cultural 6 Bàsica Antropologia
12274009 Literatura i Societat1 6 Bàsica Literatura
12274010 Filosofia Moderna i Contemporània 6 Bàsica

Filosofia

 

1 Aquesta assignatura està desdoblada en 3 grups: un en català, un en castellà i un en anglès.

 

 

2n curs
Codi Assignatura ECTS Tipologia
 
Primer Quadrimestre
12274105 Llengua Anglesa I 6 Obligatòria
12274107 Destreses Comunicatives: Speaking and Listening I 6 Obligatòria
12274109 Destreses Comunicatives: Reading and Writing I 6 Obligatòria
12274119 Anàlisi de Textos Anglesos I 6 Obligatòria
A escollir entre les dues opcions:
12274101 Llengua Alemanya I 6 Obligatòria
12274102 Llengua Francesa 6 Obligatòria
 
Segon Quadrimestre
12274106 Llengua Anglesa II 6 Obligatòria
12274108 Destreses Comunicatives: Speaking and Listening II 6 Obligatòria
12274110 Destreses Comunicatives: Reading and Writing II 6 Obligatòria
12274120 Anàlisi de Textos Anglesos II 6 Obligatòria
       
12274103 Llengua Alemanya II 6 Obligatòria
12274104 Literatura Francesa 6 Obligatòria
(L'opció de llengua s'ha de correspondre amb l'opció triada al primer quadrimestre)
       

 

3r curs
Codi Assignatura ECTS Tipologia
 
Primer Quadrimestre
12274111 Llengua Anglesa III 6 Obligatòria
12274113 El Sistema de Sons de l'Anglès I 6 Obligatòria
12274121 Introducció a la Literatura Anglesa 6 Obligatòria
12274123 Introducció a la Cultura dels Països de Parla Anglesa 6 Obligatòria
  Optativa 6 Optativa
 
Segon Quadrimestre
12274112 Llengua Anglesa IV 6 Obligatòria
12274114 El Sistema de Sons de l'Anglès II 6 Obligatòria
12274122 Narrativa en Anglès 6 Obligatòria
12274124 Introducció a la Traducció Anglesa 6 Obligatòria
  Optativa 6 Optativa

 

4t curs
Codi Assignatura ECTS Tipologia
 
Primer Quadrimestre
12274115 Llengua Anglesa V 6 Obligatòria
12274117 Taller d'Escriptura Avançada 6 Obligatòria
12274118 Taller d'Expressió Oral Avançada 6 Obligatòria
12274125 Gestió de la Informació 3 Obligatòria
  Optatives 12 Optativa
 
Segon Quadrimestre
12274116 Llengua Anglesa VI 6 Obligatòria
12274301 Treball de Fi de Grau 9 Obligatòria
  Optatives 12 Optativa

 

Assignatures Optatives (curs 2012-2013)
Codi Assignatura Crèdits
     
  Àrea de Llengua i Lingüística Anglesa  
12274206 Lingüística Anglesa Aplicada 6
12274207 Gramàtica Anglesa Avançada 6
12274208 Variació en la Llengua Anglesa 6
12274209 Fonètica i Fonologia Anglesa 6
12274210 L'Anglès com a Llengua Estrangera 6
     
  Àre de Literatura i Cultura Anglesa  
12274214 Teatre Anglès 6
12274215 Shakespeare 6
12274216 Literatura Nord-americana 6
12274217 Gènere i Literatura Anglesa 6
12274218 Literatures Postcolonials 6
     
  Àrea de Traducció  
12274219 Traducció Anglesa Directa I 6
12274220 Traducció Anglesa Directa II 6
12274222 Introducció a les Tecnologies de la Traducció 6
     
  Àrea d'Alemany  
12274201 Llengua Alemanya III 6
12274202 Llengua Alemanya IV 6
12274204 Mitologia Alemanya 6
12274205 Grans Mites Nacionals d'Alemanya 6
     
  Àrea de Francès  
12274224 Francès Comunicatiu 6
12274225 Curs de Francès Avançat 6
     
  Altres assignatures optatives  
12274211 Activitats Universitàries Reconegudes 6
12274212 Seminaris Interdisciplinaris 6
12274213 Estudis en el Marc de Convenis de Mobilitat 6
  (només la podran matricular els estudiants que participen en programes de mobilitat i prèvia autorització explícita de la coordinadora)  

 

 

 

Filologia Anglesa

Durant el curs 2012-2013, i seguint el calendari d'extinció de l'ensenyament, només s'impartirà amb docència presencial completa el 5è curs.

Pla d'estudis (2001)

Estructura de Crèdits
CICLE CURS Troncals Obligatòries Optatives Crèdits Lliures TOTALS
PRIMER 1r 48 12 0 0 60
  2n 36 18 6 0 60
  3r 0 42 12 6 60
             
SEGON 4t 24 6 18 12 60
  30 0 18 12 60
             
TOTALS   138 78 54 30 300

 

 

 

5è curs
Codi Assignatura ECTS Tipologia
 
Primer Quadrimestre
12142018 Història de la llengua anglesa 6 Troncal
12142020 Literatura anglesa del S. XIX 6 Troncal
12142022 Literatura dels Estats Units de Nord-Amèrica I 6 Troncal
  Optatives 6 Optativa
 
Segon Quadrimestre
12142019 Variació en la llengua anglesa 6 Troncal
12142021 Literatura anglesa del S. XX 6 Troncal
  Optatives 12 Optativa

 

 

Assignatures Optatives (curs 2012-2013)
Codi Assignatura Crèdits
     
12142207 Metodologia de l'ensenyament de l'anglès 6
12142209 Tècniques innovadores de l'ensenyament de l'anglès 6
12142213 Redacció professional en anglès 6
12142214 Fonètica Anglesa 6
12142218 Teatre anglès 6
12142222 Teoria literària anglo-americana 6
12142226 El teatre de Shakespeare 6
12142230 Cultura dels països de la Commonwealth II 6
12142231 Moviments literaris i culturals irlandesos 6
12142241 Història de la llengua alemanya II 6

 

 

 

 
Actualitzat Juliol 2012
 
 
Actividades

 
 
 

The SMiLE Programme

a

News
 
a
 

 

Departamento de Estudios Ingleses y Alemanes

El Departamento de Estudios Ingleses y Alemanes (DEAA) se encarga de la docencia y la investigación en una amplia variedad de temáticas y disciplinas relacionadas con la lengua, la literatura y la cultura de los países de habla inglesa y alemana.

El DEAA coordina el programa de grado en Inglés, así como el Máster en Enseñanza de Lenguas Extranjera (Inglés como Lengua Extranjera) y el Programa de Doctorado en Traducción y Estudios Interculturales. También participa en el Programa de Doctorado interdepartamental Lengua, Literatura y Cultura.

El DEAA imparte también docencia en lengua inglesa en otras titulaciones de grado de la Facultad de Letras y en titulaciones de otras facultades, como la Facultad de Turismo y Geografía, la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería.

El DEAA está ubicado en la Facultad de Letras, en el Campus Catalunya, edificio D2, segunda planta.

 

a

 

 

 

a

a

Premio DEAA / Macmillan al mejor estudiante de Lengua Inglesa en las PAU

El Departamento de Estudios Ingleses y Alemanes, en colaboración con la editorial Macmillan, otorga dos premios a los dos estudiantes con mejor nota en la prueba de Lengua Extranjera (Inglés) de las Pruebas de Acceso a la Universidad.

El primer premio consistirá en un lote de libros de inglés instrumental, aportación de la editorial Macmillan, más una ayuda económica de 400 euros, aportación del Departamento de Estudios Ingleses y Alemanes de la Universidad Rovira i Virgili. El segundo premio consistirá en un lote de libros de inglés instrumental, aportación de la editorial Macmillan, más una ayuda económica de 300 euros, aportación del Departamento de Estudios Ingleses y Alemanes de la Universidad Rovira i Virgili. El profesorado responsable de las candidaturas ganadoras también recibirán un pequeño obsequio.

Bases de la Convocatoria

Impreso de Solicitud (en catalán)

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Estudios Ingleses y Alemanes

Edificio: D2

Avenida Catalunya, 35

43002 Tarragona

Tlf: 977 55 97 55

Email: secdeaia@urv.cat

 

 


Ver Universitat Rovira i Virgili en un mapa más grande

a

 

 

 

Durante el curso 2012-2013 estarán activos los siguientes programas de máster con participación del DEAA:

Máster en Enseñanza de Lenguas Extranjeras (Español Lengua Extranjera / Inglés Lengua Extranjera)

Oferta de Másters URV 2012-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El DEAA coordina el siguiente programa de Doctorado:

Translation and Intercultural Studies

También participa en el programa de doctorado interdepartamental

Llengua, Literatura i Cultura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El personal docente e investigador del DEAA se distribuye en los siguientes grupos de investigación:

Intercultural Studies Group

T-CLAA

Fonética Experimental

 

 

 

 

 

 

 

CUATRIMESTRE 1 CUATRIMESTRE 2
   
Andreu, Cristina Movimientos culturales y literarios irlandeses (FA) Narrativas en inglés (GA)
Género y literatura en inglés (GA) Trabajo de fin de grado (GA)
La cultura en la clase de EFL (ME)
     
Baran, Katarzyna Lengua inglesa I (GA)
   
Bellot, Andrea   Literatura y Sociedad (GA)
   
Castell, Andreu  Lengua alemana III (GA) Lengua alemana II (GA)
  Lengua alemana IV (GA)
   
Collellmir, Dolors  Cultura de los países de la Commonwealth I (tutoria) (FA) Literatura en lengua inglesa de África, Caribe e India (tutoría) (FA)
Cultura de los países de la Commonwealth II (FA) Literaturas postcoloniales (GA) (compartida con FA)
Introducción a la cultura de los países de habla inglesa (GA) Trabajo de fin de grado (GA)
Pensamiento crítico en autores del siglo XXI (tutoría) (MC)
   
Dols, Irene Inglés I (GC/GH) Inglés Técnico (GE)
   
Escriu, Alba Destrezas comunicativas: Speaking & Listening I (GA) Lengua inglesa II (GA)
   
Ferran, Elena  Redacción profesional en inglés (FA) Destrezas comunicativas: Reading & Writing II (GA)
Destrezas comunicativas: Reading & Writing I (GA) Trabajo de fin de grado (GA)
Taller de escritura avanzada (GA)  
La danza, imagen de la música (MM)
     
Frumuselu, Anca Destrezas comunicativas: Speaking & Listening I (GA) Técnicas innovadoras en la enseñanza del inglés (FA)
  Destrezas comunicativas: Speaking & Listening II (GA)
Trabajo de fin de máster: Unidades didácticas (inglés) (ME)
     
Fuertes, Alberto Taller de escritura avanzada (GA) Traducción inglesa directa II (GA)
Traducción inglesa directa I (GA) Trabajo de fin de grado (GA)
 
Gallardo, Pere   
   
García Arroyo, Ana  Análisis de textos ingleses I (GA) Literatura (GA)
Destrezas comunicativas: Reading & Writing I (GA)  
   
Grova, María Elisa  Inglés avanzado (GT)  
   
Gutiérrez-Colón, Mar  Gestión de la información (GA)
Adquisición de lenguas extranjeras (inglés) (ME)
Trabajo de fin de máster (inglés) (ME)
     
Hryckiewicz, Olga Lengua inglesa III (GA) Lengua inglesa IV (GA)
Destrezas comunicativas: Speaking & Listening I (GA) Destrezas comunicativas: Speaking & Listening II (GA)
Metodología de la enseñanza de lenguas extranjeras (anglès) (ME)
     
Jacas, Ana Didáctica de la llengua extranjera (GI) Competencia comunicativa oral y cultura popular (GI)
 
Koba, Renata  Inglés intermedio (GT/GG) Inglés II (GC/GH)
 
Lamarca, Jordi  Literatura de los EEUU I (FA) Análisis de textos ingleses II (GA)
Teatro inglés (FA) Destrezas comunicativas: Reading & Writing II (GA)
Teatro inglés (GA) (compartida con FA)
Literatura norteamericana (GA) (compartida con FA)  
     
Lockhart, Edward  Conocimiento y uso de la lengua extranjera I (GP)
Conocimiento y uso de la lengua extranjera II (GP)
   
Margalef, Anna Didáctica de la llengua extranjera (GP) Competencia comunicativa oral y cultura popular (GI)
Didáctica de la llengua extranjera (GI)  
Miguel, Sara Lengua inglesa I (GA) Lengua inglesa II (GA)
Lengua inglesa III (GA) Lengua inglesa VI (GA)
     
Oltra, Isabel Gramática inglesa avanzada (GA) Lingüística (GA)
Lengua inglesa V (GA) Llengua anglesa VI (GA)
     
Orrego, David   Introducción a la traducción inglesa (GA)
  Introducción a las tecnologías de la traducción (GA)
   
Ortega, Mireia El inglés como lengua extranjera (GA) (compartida con FA) Lingüística inglesa aplicada (GA)
Metodología de la enseñanza del inglés (FA)  
   
Pie, Guillermo Metodología de la enseñanza de lenguas extranjeras (español) (ME)
Adquisición de lenguas extranjeras (español) (ME)
   
Pisabarro, Silvia Lengua inglesa III (GA) Lengua inglesa IV (GA)
   
Pym, Anthony    Trabajo de investigación (FA)
  Variación en lengua inglesa (FA)
  Variación en la lengua inglesa (GA) (compartida con FA)
   
Quesada, Leticia Inglés intermedio (GT/GG) Anglès tècnic (GE)
   
Riera, María  El sistema de sonidos del inglés I (GA) El sistema de sonidos del inglés II (GA)
 
Riutort, Macià  Mitología alemana (GA) Historia de la lengua alemana II (FA)
  Grandes mitos nacionales de Alemania (GA)
   
Romero, Joaquín  Historia de la lengua inglesa (FA) Fonética inglesa (FA)
Taller de expresión oral avanzada (GA) Fonética y fonología inglesa (GA) (compartida con FA)
  Trabajo de fin de grado (GA)
La pronunciación en la clase de EFL (ME)
     
Rueda, Carmen   Inglés Técnico (GE)
Inglés para fines específicos (ME)
 
Russell, Liz  Literatura inglesa del siglo XIX (FA) El teatro de Shakespeare (GA)
Teoría literaria angloamericana (FA) Shakespeare (GA) (compartida con FA)
  Trabajo de fin de grado (GA)
     
Segarra, Jean Marc  Lengua alemana I (GA)  
 
Sierra, Jesús Conocimiento y uso de la lengua extranjera (GI) Competencia comunicativa e intercultural en lengua extranjera (GP)
Solsona, Francesca  Conocimiento y uso de la lengua extranjera I (GP) Competencia comunicativa e intercultural en lengua extranjera (GP)
Conocimiento y uso de la lengua extranjera II (GP)
Conocimiento y uso de la lengua extranjera (GI)
     
Style, John  Introducción a la literatura inglesa (GA) Literatura inglesa del siglo XX (FA)
Música y pluridisciplinariedad (MM)
Trabajo de fin de máster (MC)
   
Sutton, Sarah Inglés I (GA) Inglés II (GA)
  Destrezas comunicativas: Speaking & Listening II (GA)
     
Teixeira, Carlos Introducción a las tecnologías de la traducción (GA)
   
Vizcaíno, Mabet Didáctica de la lengua extranjera (GP)  
La enseñanza de lenguas extranjeras a niños (anglès) (ME)
   
Extern Materiales y técnicas en la clase de EFL (ME)  
Herramientas de investigación empírica (ME)
La pragmática comunicativa en la clase de EFL (ME)

 

FA: Filología Inglesa
GA: Grado de Inglés
GC: Grado de Lengua y Literatura Catalanas
GH: Grado de Lengua y Literatura Hispánicas
GT: Grado de Turismo
GG: Grado de Geografía
GE: Grados de Ingenierías
GP: Grado de Educación Primaria
GI: Grado de Educación Infantil
ME: Máster en Enseñanza de Lenguas Extranjeras
MC: Máster en Estudios Culturales en Lengua Inglesa
MM: Máster en Música com Arte Interdisciplinaria
 
 
 
 
 
 

 

 

Leídas

 

Schmähling, Klaus-Peter
  Stumpfe Federn in einer dumpfen Zeit? Deutschsprachige satirische Lyrik zwischen 1871 und 1890.
  2006

Torres Santaella, M. del Carme
  Estructuración de la alternativa de Christa Wolf a lo largo de su obra ensayística y en “Projektionsraum   Romantik”, Störfall, Was bleibt y Medea. Stimmen.
  2006

Pavlovic, Natasa
   Directionality in collaborative translation processes
  2007

Takeda, Kayoko
  Sociopolitical Aspects of Interpreting at the International Military Tribunal for the Far East (1946-1948)
  2007

Bravo, Maria da Conceição Condinho
  Putting the reader in the picture. Screen translation and foreign-language learning
  2008

Chan, Lung Jan
  Information Economics, the Translation Profession and Translator Certification
  2008

Giménez López, Olivier
  La Primera Recepción De Friedrich Hölderlin En La Literatura Española
  2008

Berber, Diana
  Information and communications technology in conference Interpreting
  2010

Eraslan, Seyda
  "Cultural Mediator” or “Scrupulous Translator”? Revisiting Role, Context and Culture in Conference Interpreting
  2011

Liu Fung-ming, Christy
  A Quantitative and Qualitative Inquiry into Translators' Visibility and Job-related Happiness: The Case of Greater China
  2011

Varney, Jennifer
  H.D. and the translation of classical Greek literature
  2011

Haddadian Moghaddam, Esmaeil
  Agency in the translation and production of novels from English in modern Iran
  2012

Hui, Maggie Ting Ting
  Risk Management by Trainee Translators: A Study of Translation Procedures and Justifications in Peer-group Interaction
  2012

Kourouni, Kyriaki
  Translating under time constraints in an undergraduate context: A study of students' products, processes and learning styles
  2012

Lafeber, Anne
  Translation at inter-governmental organizations: the set of skills and knowledge required and the implications for recruitment testing
  2012

 

En curso

Ariño Martí, Sofía
  Effects of activating prior knowledge on English as a foreign language reading comprehension

Balcı, Alev
  Interpreter Involvement in sermon Interpreting

Burcet Rojas, Humberto
  Tracing Postcolonial Changing Identities: Witi Ihimaera’s Challenges to Establishment in the Third Space

Castro Rodríguez, Ana Cristina
  Translating petroleum, Venezuelan petroleum contracts executed during the Apertura process (1992-1998) and their subsequent legal reform (2005-2008)

Choi, Yoonji
  Identifying risk items in the translation of websites

Chumbo, Isabel
  Translating the regime: Portuguese Propaganda in English during Salazar’s Dictatorship (1932-1949)

De Silva, Robert
  Explicitation in the English translation of Japanese journalistic texts

Guerberof Arenas, Ana
  Productivity and quality in the post-editing of outputs from translation memories and machine translation

Hajdu, Nata
  Voices of victims and villians. Interpreting at the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

Howard, Diane
  Failure Analysis in Professional Translation. Examples from Short-Passage Translation Tests

Karashima, David
  Silent, Invisible and Accidental Ambassadors: The Role of Various Agents in the Publication of Japanese Fiction in English Translation in the United States between 1996 and 2005

Kebboua, Nadia
  Teaching word and sentence stress to Spanish and Catalan university students using The Quantum Leap Pronunciation Tutorial

Khalzanova, Serafima
  Time constraints and the revising of translations

Kos, Aysenaz
  Promoting Simone de Beauvoir and Le Deuxième Sexe through the Male in Turkey

Lambertini Andreotti, Julia
  The comprehension of Legal Discourse in Interpreted Proceedings

Mick, Graciela
  Shifting capitals. Software translators in corporate America

Peverati, Costanza
  Professionally oriented translation teaching in a non-T&I context. An exploratory case-study

Poupaud, Sandra
  Agency in Translation. Hispanic literature in France, 1980-2000

Ribas López, Carlota
  Translation memories as vehicles for error propagation

Riera Toló, María
  Production and Perception of American English V+/l/ and V+/r/ Sequences: An Experimental Study of Coarticulation

Serrano, Meritxell
  The textual unconscious: A psychoanalytical approach to discursive analysis in Spanish translations of Paul de Man

Sohn, Miryoung
  Correlations between translation students' entrance exam scores and school performance

Soler Cervera, Antonia
   Estudio Acústico y Perceptivo sobre la Dimensión Temporal en el Fenómeno de la Espirantización en Castellano

Tian, Chuanmao
   From Closedness to Openness: The Changes in Mainland China’s Translation Market 1949-2009

Torres Simón, Ester
  The role of translations in post-bellum image building. Translations from Korean published in the US after the Korean War

Vilanova, Sílvia
  L'impacte de les memòries de traducció sobre el text d'arribada: interferències i trets lingüístics

Veselica-Majhut, Snježana
  Cultural Specificity in the Translation of Popular Fiction from English into Croatian during the Socialist and Transition Periods (1960-2010)
  These to be defended September 2012

Yılmaz Gümüş, Volga
  Translator training and the translation market. A survey of academics and professionals in Turkey

 

La normativa del Trabajo de Fin de grado se encuentra actualmente en fase de aprobación por las diferentes unidades académicas de la URV. En cuanto esté aprobada definitivamente ser hará pública en esta web.

 

 
YEAR 3 SEMESTER 1 SEMESTER 2
YEAR 4 SEMESTER 1 SEMESTER 2
YEAR 5 SEMESTER 1 SEMESTER 2
 

 

 

 

 

Los horarios que figuran en esta página son orientativos y pueden no coincidir con los horarios definitivos de la Facultad de Letras. Por favor, asegúrese de que comprueba los horarios definitivos en la página web de la Facultad

 

GRADO DE INGLÉS
CURSO 1 CUATRIMESTRE 1 CUATRIMESTRE 2
CURSO 2 CUATRIMESTRE 1 CUATRIMESTRE 2
CURSO 3 CUATRIMESTRE 1 CUATRIMESTRE 2
CURSO 4 CUATRIMESTRE 1 CUATRIMESTRE 2

 

FILOLOGÍA INGLESA
CURSO 5 CUATRIMESTRE 1 CUATRIMESTRE 2

 

 

 

 

Director del Departamento

Dr. John Stlyle

Edificio D2. Despacho 2.7

Teléfono: 977 55 8250

john.style@urv.cat

Secretario del Departamento

Dr. Macià Riutort

Edificio D2. Despacho 2.17

Teléfono: 977 55 9534

macia.riutort@urv.cat

 

 

Responsable Administrativa

Olga Galofré

Edificio D2. Despacho 2.5

Teléfono: 977 55 97 55

secdeaia@urv.cat

Administrativa

Anna Beltrán

Edificio D2. Despacho 2.5

Teléfono: 977 55 97 55

secdeaia@urv.cat

Secretaría Virtual

Acceso a la Secretaría Virtual

 

 

 

 

 

Grado de Inglés

El Grado de Inglés es la titulación fundamental del DEAA y la docencia que está asociada constituye el encargo principal de su profesorado. El título de Grado de Inglés se inició el año 2009 y se encuentra actualmente en fase de desarrollo. El curso 2012-2013 se graduará la primera promoción de esta titulación.


Plan de estudios (2009)

 

Estructura de Créditos

CURSO
Formación
Básica
Obligatorias Optativas Prácticas Externas Trabajo de Fin De Grado TOTALES
1 60 -- -- -- -- 60
2 -- 60 -- -- -- 60
3 -- 48 12 12 (Optativa)   -- 60
4 -- 27 24 9 (Obligatoria) 60
TOTALES 60 135 36 12 9 240

 

1 curso
Código Asignatura ECTS Tipología Materia
 
Anual
12274001 Literatura 12 Básica Literatura
12274006 Lingüística 12 Básica Lingüística
   
Primer Cuatrimestre  
12274002 Inglés I 6 Básica Idioma Moderno
12274004 Comunicación Escrita en Catalán 6 Básica Lengua
12274005 Comunicación Escrita en Español 6 Básica Lengua
 
Segundo Cuatrimestre
12274003 Inglés II 6 Básica Idioma Moderno
 
12 Créditos de formación básica opcionales a escoger entre las cuatro asignaturas siguientes:
         
12274007 Problemas de la Sociedad Actual 6 Básica Sociología
12274008 Antropología Cultural 6 Básica Antropología
12274009 Literatura y Sociedad1 6 Básica Literatura
12274010 Filosofía Moderna y Contemporánea 6 Básica Filosofía

1 Esta asignatura está desdoblada en 3 grupos: uno en catalán, uno en castellano y uno en inglés.

 

2 curso
Código Asignatura ECTS Tipología
 
Primer Cuatrimestre
12274105 Lengua Inglesa I 6 Obligatoria
12274107 Destrezas Comunicativas: Speaking and Listening I 6 Obligatoria
12274109 Destrezas Comunicativas: Reading and Writing I 6 Obligatoria
12274119 Análisis de Textos Ingleses I 6 Obligatoria
A escoger entre las dos opciones:
12274101 Lengua Alemana I 6 Obligatoria
12274102 Lengua Francesa 6 Obligatoria
 
Segundo Cuatrimestre
12274106 Lengua Inglesa II 6 Obligatoria
12274108 Destrezas Comunicativas: Speaking and Listening II 6 Obligatoria
12274110 Destrezas Comunicativas: Reading and Writing II 6 Obligatoria
12274120 Análisis de Textos Ingleses II 6 Obligatoria
       
12274103 Lengua Alemana II 6 Obligatoria
12274104 Literatura Francesa 6 Obligatoria
(La opción de lengua debe corresponderse con la opción elegida en el primer cuatrimestre)
       

 

3 curso
Código Asignatura ECTS Tipología
 
Primer Cuatrimestre
12274111 Lengua Inglesa III 6 Obligatoria
12274113 El Sistema de Sonidos del Inglés I 6 Obligatoria
12274121 Introducción a la Literatura Inglesa 6 Obligatoria
12274123 Introducción a la Cultura de los Países de Habla Inglesa 6 Obligatoria
  Optativa 6 Optativa
 
Segundo Cuatrimestre
12274112 Lengua Inglesa IV 6 Obligatoria
12274114 El Sistema de Sonidos del Inglés II 6 Obligatoria
12274122 Narrativas en Inglés 6 Obligatoria
12274124 Introdución a laTraducción Inglesa 6 Obligatoria
  Optativa 6 Optativa

 

4 curso
Código Asignatura ECTS Tipología
 
Primer Cuatrimestre
12274115 Lengua Inglesa V 6 Obligatoria
12274117 Taller de Escritura Avanzada 6 Obligatoria
12274118 Taller de Expresión Oral Avanzada 6 Obligatoria
12274125 Gestión de la Información 3 Obligatoria
  Optativas 12 Optativa
 
Segundo Cuatrimestre
12274116 Lengua Inglesa VI 6 Obligatoria
12274301 Trabajo de Fin de Grado 9 Obligatoria
  Optativas 12 Optativa

 

Asignaturas Optativas (curso 2012-2013)
Código Asignatura Créditos
     
  Mención en Lengua y Lingüística Inglesa  
12274206 Lingüística Inglesa Aplicada 6
12274207 Gramática Inglesa Avanzada 6
12274208 Variación en la Lengua Inglesa 6
12274209 Fonética y Fonología Inglesa 6
12274210 El Inglés como Lengua Extranjera 6
     
  Mención en Literatura y Cultura Inglesa  
12274214 Teatro Inglés 6
12274215 Shakespeare 6
12274216 Literatura Norteamericana 6
12274217 Género y Literatura en Inglés 6
12274218 Literaturas Postcoloniales 6
     
  Mención en Traducción  
12274219 Traducción Inglesa Directa I 6
12274220 Traducción Inglesa Directa II 6
12274222 Introducción a las Tecnologías de la Traducción 6
     
  Mención en Alemán  
12274201 Lengua Alemana III 6
12274202 Lengua Alemana IV 6
12274204 Mitología Alemana 6
12274205 Grandes Mitos Nacionales de Alemania 6
     
  Mención en Francés  
12274224 Francés comunicativo 6
12274225 Curso de Francés Avanzado 6
     
  Otras asignaturas optativas  
12274211 Actividades Universitarias Reconocidas 6
12274212 Seminarios Interdisciplinares 6
12274213 Estudios en el Marco de Convenios de Movilidad 6
  (sólo la podrán matricular los estudiantes que participan en programas de movilidad)  

 

 

 

Filología Inglesa

Durante el curso 2012-2013, y siguiendo el calendario de extinción de la titulación, sólo se impartirá con docencia presencial completa el 5 º curso.

Plan de estudios (2001)

Estructura de Créditos
CICLO CURSO Troncales Obligatorias Optativas Créditos Libres TOTALES
             
PRIMERO 1 48 12 0 0 60
  2 36 18 6 0 60
    0 42 12 6 60
             
SEGUNDO 4 24 6 18 12 60
  5 30 0 18 12 60
             
TOTALES   138 78 54 30 300

 

 

 

5 curso
Código Asignatura ECTS Tipología
 
Primer Cuatrimestre
12142018 Historia de la Lengua Inglesa 6 Troncal
12142020 Literatura Inglesa del S. XIX 6 Troncal
12142022 Literatura de los Estados Unidos de Norteamérica 6 Troncal
  Optativas 6 Optativa
 
Segundo Cuatrimestre
12142019 Variación en la lengua inglesa 6 Troncal
12142021 Literatura inglesa del S. XX 6 Troncal
  Optativas 12 Optativa

 

 

Asignaturas Optativas (curso 2012-2013)
Código Asignatura Créditos
     
12142207 Metodología de la enseñanza del inglés 6
12142209 Técnicas innovadoras de la enseñanza del inglés 6
12142213 Redacción profesional en inglés 6
12142214 Fonética Inglesa 6
12142218 Teatro inglés 6
12142222 Teoría literaria anglo-americana 6
12142226 El teatro de Shakespeare 6
12142230 Cultura de los países de la Commonwealth II 6
12142231 Movimientos literarios y culturales irlandeses 6
12142241 Historia de la lengua alemana II 6

 

 

 

 
Actualizado Julio 2012
a
 

 

Department of English and German Studies

The Department of English and German Studies (DEAA) is responsible for teaching and research in a wide variety of topics and disciplines related to the language, literature and culture of English and German speaking countries.


The DEAA coordinates the undergraduate program in English as well as the Masters in Foreign Language Teaching (English as a Foreign Language) and the Doctoral Program in Translation and Intercultural Studies. It also participates in the interdepartmental doctoral program in Language, Literature and Culture.


The DEAA also provides English language instruction in other degree programs within the Faculty of Arts and in other faculties such as Tourism and Geography, Education and Psychology and the School of Engineering.
The DEAA is located in the Faculty of Arts, Campus Catalunya, Building D2, second floor.

 

a

 

 

 

a

a

DEAA/Macmillan Award

The Department of English and German Studies, in collaboration with Macmillan, awards two prizes to the students with the top grades in the test of foreign language (English) in the University Entrance Examinations (PAU).

The first prize consists of a set of English language books provided by Macmillan, plus a 400€ check from the Department of English and German Studies. The second prize will consist of a set of English language books provided by Macmillan, plus a 300€ check from the Department of English and German Studies. The student sponsors will also receive a complimentary gift.

Award Terms and Conditions

Application Form (in Catalan)

 

 

 

 

 

 

 

Department of English and German Studies

Building: D2

Avenue Catalunya, 35

43002 Tarragona

Phone: 977 55 97 55

Email: secdeaia@urv.cat

 


View Universitat Rovira i Virgili in a larger map

 

 

 

During the 2012-2013 academic year the DEAA will participate in the following master's programs:

Master in Foreign Language Teaching (Spanish as a Foreign Language / English as a Foreign Language)

Other URV masters programs 2012-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The DEAA coordinates the following Ph.D. program:

Translation and Intercultural Studies

It also participates in the following interdepartmental program

Language, Literature and Culture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The DEAA faculty is affiliated with the following research groups:

Intercultural Studies Group

T-CLAA

Experimental Phonetics

 

 

 

 

 

 

 

SEMESTER 1 SEMESTER 2
   
Andreu, Cristina Irish Literary and Cultural Movements (FA) Narratives in English (GA)
Gender and Literature in English (GA) Final project (GA)
Culture in the EFL class (ME)
     
Baran, Katarzyna English Language I (GA)
   
Bellot, Andrea   Literature & Society (GA)
   
Castell, Andreu  German Language III (GA) German Language II (GA)
  German Language IV (GA)
   
Collellmir, Dolors  Cultures of Commonwealth Countries I (tutoria) (FA) Literature in English from Africa, the Caribbean and India (tutoría) (FA)
Cultures of Commonwealth Countries II (FA) Postcolonial Literatures (GA) (shared with FA)
Introduction to the Culture of English Speaking Countries (GA) Final project (GA)
Critical thought in 21st century authors (tutoria) (MC)
   
Dols, Irene English I (GC/GH) Technical English (GE)
   
Escriu, Alba Communicative Skills: Speaking & Listening I (GA) English Language II (GA)
   
Ferran, Elena  Professional Writing in English (FA) Communicative Skills: Reading & Writing II (GA)
Communicative Skills: Reading & Writing I (GA) Final project (GA)
Advanced Writing Skills (GA)  
Dance, the Image of Music (MM)
     
Frumuselu, Anca Communicative Skills: Speaking & Listening I (GA) Innovative Techniques in English Language Teaching (FA)
  Communicative Skills: Speaking & Listening II (GA)
Masters Final Project: Teaching Units (English) (ME)
     
Fuertes, Alberto Advanced Writing Skills (GA) English to Spanish Translation II (GA)
English to Spanish Translation I (GA) Final project (GA)
 
Gallardo, Pere   
   
García Arroyo, Ana  Analysis of English Texts I (GA) Literature (GA)
Communicative Skills: Reading & Writing I (GA)  
   
Grova, María Elisa  Advanced English (GT)  
   
Gutiérrez-Colón, Mar  Information Management (GA)
Acquisition of Foreign Languages (English) (ME)
Masters Final Project (English) (ME)
     
Hryckiewicz, Olga English Language III (GA) English Language IV (GA)
Communicative Skills: Speaking & Listening I (GA) Communicative Skills: Speaking & Listening II (GA)
Methodology of Foreign Language Teaching (English) (ME)
     
Jacas, Ana Foreign Language Teaching (GI) Oral Communicative Competence and Popular Culture (GI)
 
Koba, Renata  Intermediate English (GT/GG) English II (GC/GH)
 
Lamarca, Jordi  Literature of the United States of America I (FA) Analysis of English Texts II (GA)
English Theater (FA) Communicative Skills: Reading & Writing II (GA)
English Theater (GA) (shared with FA)
North American Literature (GA) (shared with FA)  
     
Lockhart, Edward  Knowledge and Use of Foreign Languages I (GP)
Knowledge and Use of Foreign Languages II (GP)
   
Margalef, Anna Foreign Language Teaching (GP) Oral Communicative Competence and Popular Culture (GI)
Foreign Language Teaching (GI)  
Miguel, Sara English Language I (GA) English Language II (GA)
English Language III (GA) English Language IV (GA)
     
Oltra, Isabel Advanced English Grammar (GA) Linguistics (GA)
English Language V (GA) English Language VI (GA)
     
Orrego, David   Introduction to English Translation (GA)
  Introduction to Translation Technologies (GA)
   
Ortega, Mireia English as a Foreign Language (GA) (shared with FA) Applied English Linguistics (GA)
Methodology of English Teaching (FA)  
   
Pie, Guillermo Methodology of Foreign Language Teaching (Spanish) (ME)
Acquisition of Foreign Languages (Spanish) (ME)
   
Pisabarro, Silvia English Language III (GA) English Language IV (GA)
   
Pym, Anthony    Research Project (FA)
  Variation in the English Language (FA)
  Variation in the English Language (GA) (shared with FA)
   
Quesada, Leticia Intermediate English (GT/GG) Technical English (GE)
   
Riera, María  The Sound System of English I (GA) The Sound System of English II (GA)
 
Riutort, Macià  German Mythology (GA) History of the German Language II (FA)
  Germany's Great National Myths (GA)
   
Romero, Joaquín  History of the English Language (FA) English Phonetics (FA)
Advanced Speaking Skills (GA) English Phonetics & Phonology (GA) (shared with FA)
  Final project (GA)
Pronunciation in the EFL Class (ME)
     
Rueda, Carmen   Technical English (GE)
English for Specific Purposes (ME)
 
Russell, Liz  19th c. English Literature (FA) Teatre de Shakespeare (GA)
Literary Theory (FA) Shakespeare (GA) (shared with FA)
  Final project (GA)
     
Segarra, Jean Marc  German Language I (GA)  
 
Sierra, Jesús Knowledge and Use of Foreign Languages (GI) Communicative and Intercultural Competence in Foreign Languages (GP)
Solsona, Francesca  Knowledge and Use of Foreign Languages I (GP) Communicative and Intercultural Competence in Foreign Languages (GP)
Knowledge and Use of Foreign Languages II (GP)
Knowledge and Use of Foreign Languages (GI)
     
Style, John  Introduction to English Literature (GA) 20th c. English Literature (FA)
Multidisciplinary Approches to Music (MM)
Final Masters Project (MC)
   
Sutton, Sarah English I (GA) English II (GA)
  Communicative Skills: Speaking & Listening II (GA)
     
Teixeira, Carlos Introduction to Translation Technologies (GA)
   
Vizcaíno, Mabet Foreign Language Taching (GP)  
Teaching Foreign Languages to Children (English) (ME)
   
Extern Materials and Techniques in the EFL Class (ME)  
Tools of Empirical Research (ME)
Communicative Pragmatics in the EFL Class (ME)

 

FA: English Philology
GA: Degree of English
GC: Degree of Language and Literature
GH: Degree Hispanic Language and Literature
GT: Degree of Tourism
GG: Degree in Geography
GE: Engineering degree
GP: Degree of Primary Education
GI: Early Childhood Education
ME: Masters in Foreign Language Teaching
MC: Master in Cultural Studies in English Language
MM: Master in Music and Art in Interdisciplinary
 
 
 
 
 
 

 

 

Defended

 

Schmähling, Klaus-Peter
  Stumpfe Federn in einer dumpfen Zeit? Deutschsprachige satirische Lyrik zwischen 1871 und 1890.
  2006

Torres Santaella, M. del Carme
  Estructuración de la alternativa de Christa Wolf a lo largo de su obra ensayística y en “Projektionsraum   Romantik”, Störfall, Was bleibt y Medea. Stimmen.
  2006

Pavlovic, Natasa
   Directionality in collaborative translation processes
  2007

Takeda, Kayoko
  Sociopolitical Aspects of Interpreting at the International Military Tribunal for the Far East (1946-1948)
  2007

Bravo, Maria da Conceição Condinho
  Putting the reader in the picture. Screen translation and foreign-language learning
  2008

Chan, Lung Jan
  Information Economics, the Translation Profession and Translator Certification
  2008

Giménez López, Olivier
  La Primera Recepción De Friedrich Hölderlin En La Literatura Española
  2008

Berber, Diana
  Information and communications technology in conference Interpreting
  2010

Eraslan, Seyda
  "Cultural Mediator” or “Scrupulous Translator”? Revisiting Role, Context and Culture in Conference Interpreting
  2011

Liu Fung-ming, Christy
  A Quantitative and Qualitative Inquiry into Translators' Visibility and Job-related Happiness: The Case of Greater China
  2011

Varney, Jennifer
  H.D. and the translation of classical Greek literature
  2011

Haddadian Moghaddam, Esmaeil
  Agency in the translation and production of novels from English in modern Iran
  2012

Hui, Maggie Ting Ting
  Risk Management by Trainee Translators: A Study of Translation Procedures and Justifications in Peer-group Interaction
  2012

Kourouni, Kyriaki
  Translating under time constraints in an undergraduate context: A study of students' products, processes and learning styles
  2012

Lafeber, Anne
  Translation at inter-governmental organizations: the set of skills and knowledge required and the implications for recruitment testing
  2012

 

In progress

Ariño Martí, Sofía
  Effects of activating prior knowledge on English as a foreign language reading comprehension

Balcı, Alev
  Interpreter Involvement in sermon Interpreting

Burcet Rojas, Humberto
  Tracing Postcolonial Changing Identities: Witi Ihimaera’s Challenges to Establishment in the Third Space

Castro Rodríguez, Ana Cristina
  Translating petroleum, Venezuelan petroleum contracts executed during the Apertura process (1992-1998) and their subsequent legal reform (2005-2008)

Choi, Yoonji
  Identifying risk items in the translation of websites

Chumbo, Isabel
  Translating the regime: Portuguese Propaganda in English during Salazar’s Dictatorship (1932-1949)

De Silva, Robert
  Explicitation in the English translation of Japanese journalistic texts

Guerberof Arenas, Ana
  Productivity and quality in the post-editing of outputs from translation memories and machine translation

Hajdu, Nata
  Voices of victims and villians. Interpreting at the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

Howard, Diane
  Failure Analysis in Professional Translation. Examples from Short-Passage Translation Tests

Karashima, David
  Silent, Invisible and Accidental Ambassadors: The Role of Various Agents in the Publication of Japanese Fiction in English Translation in the United States between 1996 and 2005

Kebboua, Nadia
  Teaching word and sentence stress to Spanish and Catalan university students using The Quantum Leap Pronunciation Tutorial

Khalzanova, Serafima
  Time constraints and the revising of translations

Kos, Aysenaz
  Promoting Simone de Beauvoir and Le Deuxième Sexe through the Male in Turkey

Lambertini Andreotti, Julia
  The comprehension of Legal Discourse in Interpreted Proceedings

Mick, Graciela
  Shifting capitals. Software translators in corporate America

Peverati, Costanza
  Professionally oriented translation teaching in a non-T&I context. An exploratory case-study

Poupaud, Sandra
  Agency in Translation. Hispanic literature in France, 1980-2000

Ribas López, Carlota
  Translation memories as vehicles for error propagation

Riera Toló, María
  Production and Perception of American English V+/l/ and V+/r/ Sequences: An Experimental Study of Coarticulation

Serrano, Meritxell
  The textual unconscious: A psychoanalytical approach to discursive analysis in Spanish translations of Paul de Man

Sohn, Miryoung
  Correlations between translation students' entrance exam scores and school performance

Soler Cervera, Antonia
   Estudio Acústico y Perceptivo sobre la Dimensión Temporal en el Fenómeno de la Espirantización en Castellano

Tian, Chuanmao
   From Closedness to Openness: The Changes in Mainland China’s Translation Market 1949-2009

Torres Simón, Ester
  The role of translations in post-bellum image building. Translations from Korean published in the US after the Korean War

Vilanova, Sílvia
  L'impacte de les memòries de traducció sobre el text d'arribada: interferències i trets lingüístics

Veselica-Majhut, Snježana
  Cultural Specificity in the Translation of Popular Fiction from English into Croatian during the Socialist and Transition Periods (1960-2010)
  These to be defended September 2012

Yılmaz Gümüş, Volga
  Translator training and the translation market. A survey of academics and professionals in Turkey

 

Formal indications for the Final Project are currently in the process of being approved by the URV's administrative units. As soon as it has been approved officially it will be published on this website.

 

 
YEAR 3 SEMESTER 1 SEMESTER 2
YEAR 4 SEMESTER 1 SEMESTER 2
YEAR 5 SEMESTER 1 SEMESTER 2
 

 

 

 

 

The schedules listed on this page are approximate and may not match the definitive schedules as published by the Faculty of Letters. Please make sure to check the final schedule on the Faculty of Letters website

 

English
YEAR 1 SEMESTER 1 SEMESTER 2
YEAR 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2
YEAR 3 SEMESTER 1 SEMESTER 2
YEAR 4 SEMESTER 1 SEMESTER 2

 

English Philology
YEAR 5 SEMESTER 1 SEMESTER 2

 

 

 

 

Head of Department

Dr. John Style

Build D2. Office 2.7

Phone: 977 55 8250

john.style@urv.cat

Department Secretary

Dr. Macià Riutort

Build D2. Office 2.17

Phone: 977 55 9534

macia.riutort@urv.cat

 

 

Administrative Officer

Olga Galofré

Build D2. Office 2.5

Phone: 977 55 97 55

secdeaia@urv.cat

Administrative Assistant

Anna Beltrán

Build D2. Office 2.5

Phone: 977 55 97 55

secdeaia@urv.cat

Virtual Secretary

Access to Virtual Secretary

 

 

 

 

 

English Degree


The English degree is the DEAA's main academic program and the teaching associated with it constitutes its faculty's chief task. The undergraduate degree in English started in 2009 and is currently in the process of full implementation. The first class is expected to graduate in 2013.

Plan of Studies

 

Structure of Credits
YEAR FOUNDATION
COMPULSORY OPTIONAL WORK INTERNSHIPS FINAL PROJECT TOTAL
 
1 60 -- -- -- -- 60
2 -- 60 -- -- -- 60
3 -- 48 12 12 (Optional)   -- 60
4 -- 27 24 9 (Obligatory) 60
TOTAL 60 135 36 12 9 240

 

YEAR 1
Code Subject ECTS Type Area
 
Annual
12274001 Literature 12 Foundation Literature
12274006 Linguistics 12 Foundation Linguístics
   
First semester  
12274002 English I 6 Foundation Modern Language
12274004 Written communication in Catalan 6 Foundation Language
12274005 Written Communication in Spanish 6 Foundation Language
 
Second semester
12274003 English II 6 Foundation Modern Language
 

12 foundation credits to choose between the following four subjects:

         
12274007 Problems in contemporary society 6 Foundation Sociology
12274008 Cultural Anthropology 6 Foundation Anthropology
12274009 Literature and Society1 6 Foundation Literature
12274010 Modern and Contemporary Philosophy 6 Foundation

Philosophy

 

1 This course is split into 3 groups: Catalan, Spanish and English.

 

 

YEAR 2
Code Subject ECTS Type
 
First semester
12274105 English Language I 6 Compulsory
12274107 Communication skills: Speaking and Listening I 6 Compulsory
12274109 Communication skills: Reading and Writing I 6 Compulsory
12274119 Analysis of English Texts I 6 Compulsory
Choice between two options:
12274101 German Language I 6 Compulsory
12274102 French Language 6 Compulsory
 
Second semester
12274106 English Language II 6 Compulsory
12274108 Communication skills: Speaking and Listening II 6 Compulsory
12274110 Communication skills: Reading and Writing II 6 Compulsory
12274120 Analysis of English Texts II 6 Compulsory
       
12274103 German Language II 6 Compulsory
12274104 French Literature 6 Compulsory
(The choice of language must match the option chosen in the first semester)
       

 

YEAR 3
Code Subject ECTS Type
 
First semester
12274111 English Language III 6 Compulsory
12274113 The Sound System of English I 6 Compulsory
12274121 Introduction to English Literature 6 Compulsory
12274123 Introduction to the Culture of English-speaking countries 6 Compulsory
  Optional 6 Optional
 
Second semester
12274112 English Language IV 6 Compulsory
12274114 The Sound System of English II 6 Compulsory
12274122 Narratives in English 6 Compulsory
12274124 Introduction to English Translation 6 Compulsory
  Optional 6 Optional

 

YEAR 4
Code Subject ECTS Type
 
First semester
12274115 English Language V
6 Compulsory
12274117 Advanced Writing Skills 6 Compulsory
12274118 Advanced Speaking Skills 6 Compulsory
12274125 Information Management 3 Compulsory
  Optional 12 Optative
 
Second semester
12274116 English Language VI 6 Compulsory
12274301 Final Project 9 Compulsory
  Optional 12 Optional

 

Optional Subjects (2012-2013)
Code Subject Crèdits
     
  English Language and Linguistics
 
12274206 Applied English Linguistics 6
12274207 Advanced English Grammar 6
12274208 Variation in the English Language 6
12274209 English Phonetics and Phonology 6
12274210 English as a Foreign Language 6
     
  English Literature and Culture  
12274214 English Theatre 6
12274215 Shakespeare 6
12274216 North-American Literature 6
12274217 Gender and Literature in English 6
12274218 Postcolonial literatures 6
     
  Translation  
12274219 English to Spanish Translation I 6
12274220 English to Spanish Translation II 6
12274222 Introduction to Translation Technologies 6
     
  German  
12274201 German Language III 6
12274202 German Language IV 6
12274204 German Mythology 6
12274205 Germany's Great National Myths 6
     
  French  
12274224 Communicative French 6
12274225 Advanced French 6
     
  Other optional courses  
12274211 University Recognized Activities 6
12274212 Interdisciplinary Seminars 6
12274213 Studies within Mobility Programs 6
  (Only available for outgoing mobility students prior explicit permission from the coordinator)  

 

 

 

English Philology

The English Philology program is currently being phased out (see calendar here)). During the 2012-2013 academic year only the 5th year courses will be fully activated.

Plan of studies (2001)

Structure of Credits
CYCLE YEAR FOUNDATION COMPULSORY OPTIONAL FREE ELECTION TOTAL
             
FIRST 1 48 12 0 0 60
  2 36 18 6 0 60
  3 0 42 12 6 60
             
SECOND 4 24 6 18 12 60
  5 30 0 18 12 60
             
TOTAL   138 78 54 30 300

 

 

 

YEAR 5
Code Subject ECTS Type
 
First semester
12142018 History of the English Language 6 Foundation
12142020 19th c. English Literature 6 Foundation
12142022 Literature of the United States of America I 6 Foundation
  Optional 6 Optional
 
Second semester
12142019 Variation in the English Language 6 Foundation
12142021 20th c. English Literature 6 Foundation
  Optional 12 Optional

 

 

Optional subjects (curs 2012-2013)
Code Subject Credits
     
12142207 Methodology of English Teaching 6
12142209 Innovative Techniques in English Language Teaching 6
12142213 Professional Writing in English 6
12142214 English Phonetics 6
12142218 English Theater 6
12142222 Literary Theory 6
12142226 Shakespeare's Theatre 6
12142230 Culture of Commonwealth Countries II 6
12142231 Irish Literary and Cultural Movements 6
12142241 History of the German Language II 6

 

 

 

 
Updated December 2014