Abreviacions
La llengua escrita ens permet representar les paraules o els conjunts de paraules d'una manera abreujada, per economia del llenguatge. Aquestes abreviacions poden ser de tres classes: abreviatures, sigles i símbols.