Flexió
El gènere i el nombre de la sigla és el mateix que el del primer nom del sintagma.
el BEI el Bloc d'Estudiants Independentistes
les PAAU les proves d'aptitud per a l'accés a la universitat

Les sigles no tenen marca específica de plural. Per tant, no es pluralitzen afegint-hi una s (els PC's) ni duplicant les lletres (RRHH), sinó únicament posant-hi l'article en plural.
els PC els personal computers
els RH els recursos humans

Això no obstant, hi ha algunes sigles duplicades que han quedat fixades per l'ús o per decisió de les institucions que designen.
PPCC Països Catalans
CCOO Comissions Obreres

Les sigles i els acrònims lexicalitzats (les concebudes pels parlants com a mots, que sovint figuren als diccionaris i s'escriuen totalment amb minúscules) tenen la marca habitual de plural.
el mòdem modulator-demodulator
els mòdems
un vip very important person
uns vips
el bacu el becari d'atenció a la comunitat universitària
els bacus


universitat rovira i virgili