pxl|abreviacions|sigles|tipus de lletra
Tipus de lletra
Les sigles s'escriuen amb majúscula i en lletra rodona, encara que el sintagma desenvolupat vagi en cursiva.
el DOGC el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
l'OED l'Oxford English Dictionary

Els acrònims s'escriuen amb minúscula, si bé duen majúscula inicial quan són noms propis.
tèlex teleprinter exchange
Interpol International Criminal Police Organitzation

Les sigles lexicalitzades, com s'ha dit més amunt, s'escriuen totalment en minúscules.
la sida
un erasmus (en referència a l'alumne)


universitat rovira i virgili