Partició
Les sigles que s'escriuen amb majúscules no s'han de partir a final de línia. Els acrònims (tant si porten majúscula inicial com si no) es parteixen com qualsevol altre mot.
SE- / GEU
Inca- / vol




universitat rovira i virgili