pxl|abreviacions|sigles|criteris d'ús
Criteris d'ús
La primera vegada que apareix una sigla en un text, convé posar-la entre parèntesis després de l'expressió desenvolupada. Els usos posteriors no necessiten cap aclariment.
El Servei de Recursos Científics (SRC) dóna suport a la investigació. Així mateix, l'SRC pretén [...].

Tanmateix, les sigles molt conegudes (que en alguns casos ho són més que els sintagmes que abreugen) no necessiten cap aclariment inicial si es troben en textos de caràcter intern (oficis, cartes i circulars internes, convocatòries i actes de reunió, diligències i informes).
els membres del PAS
la publicació al DOGC
els centres de la URV


universitat rovira i virgili