Veu activa
En general, la veu activa (El secretari redacta l'acta) és preferible a la passiva (L'acta és redactada pel secretari). En activa s'obtenen frases més curtes i amb un ordre més senzill d'interpretar, perquè el lector troba de seguida el protagonista de l'acció, que coincideix amb el subjecte gramatical. En canvi, la veu passiva obliga el lector a rellegir la frase per aclarir qui va fer què.
* Ha estat autoritzada pel gerent la contractació de tres tècnics de manteniment.
El gerent ha autoritzat la contractació de tres tècnics de manteniment.

* La plaça de coordinador de les PAAU va ser deixada vacant pel senyor Pere Coll Fornells.

El senyor Pere Coll Fornells va deixar vacant la plaça de coordinador de les PAAU.

De tota manera, l'ús de la passiva és del tot justificat en tres casos:
a) Quan el centre d'interès de la informació és clarament el complement directe i no pas el subjecte. Amb la passiva el complement directe passa a la posició de subjecte, a l'inici de la frase.

Els drets fonamentals no poden ser limitats per interessos particulars.

Aquest mateix resultat també es pot aconseguir per altres mitjans diferents de la passiva; per exemple, traslladant el complement en qüestió (és una alternativa pròpia, sobretot, del llenguatge periodístic).
Els drets fonamentals no els poden limitar els interessos particulars.

b) Quan no interessa destacar o es vol amagar voluntàriament qui fa l'acció.
* ø ha pres la decisió de rebaixar la nota de tall.
La decisió de rebaixar la nota de tall ja ha estat presa.

c) Quan el subjecte és molt llarg. Amb l'ús de la passiva mantenim pròxims els tres focus d'interès: verb, subjecte i complement directe.
* El jurat encarregat de valorar en quinze aspectes diversos productes gastronòmics elaborats a l'empara de centres universitaris dels Països Catalans ha escollit el vi de l'Escola d'Enologia.
El vi de l'Escola d'Enologia ha estat escollit pel jurat encarregat de valorar en quinze aspectes diversos productes gastronòmics elaborats a l'empara de centres universitaris dels Països Catalans.

Finalment, en aquests casos en què el subjecte no interessa (com ara b) també podem optar per construccions de subjecte indeterminat, construïdes amb el pronom es i un verb transitiu en tercera persona.
Ja s'ha pres la decisió de rebaixar la nota de tall.

Precisament perquè el subjecte no interessa, no tindria sentit que el féssim aparèixer, en una construcció d'aquest tipus. Així, doncs, davant d'una passiva pronominal amb l'agent expressat, haurem de convertir-la en activa o prescindir de l'agent.
* El projecte de recerca de l'ERLEU s'ha aprovat per la Comissió.
La Comissió ha aprovat el projecte de recerca de l'ERLEU.
[si realment volem destacar que ho ha fet la comissió]
S'ha aprovat el projecte de recerca de l'ERLEU.
[si no té importància]

* Tenint en compte el suport que s'ha donat a la iniciativa per part dels departaments, els trametrem la documentació referent a les beques.

Tenint en compte el suport que els departaments han donat a la iniciativa, els trametrem la documentació referent a les beques. [aquí sembla clar que sí que interessa especificar que han estat els departaments]


universitat rovira i virgili