Introducció
PRAXI LINGÜÍSTICA és una eina de consulta per a l'elaboració de documents de la Universitat Rovira i Virgili (URV). Actualment s'hi recullen els criteris lingüístics de la URV relatius a la redacció de documents administratius (dels quals també es facilita uns models), les majúscules i minúscules, els tipus de lletra, les abreviacions i la traducció de noms propis, acompanyats d'algunes llistes pràctiques, com ara un glossari de dubtes de llenguatge administratiu, una llista d'abreviacions, la nomenclatura multilingüe de la URV i una llista d'universitats d'Europa, Amèrica del Nord i Oceania en català.