OFERTA DE CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ (Estudis de 1r i 2n cicle)

1) Informació sobre els crèdits de lliure elecció

2)

Oferta de crèdits de lliure elecció
           
Assignatures curriculars i extracurriculars
           
Programa Intercampus (vigent fins el curs acadèmic 2011-12)

3)

Activitats susceptibles de reconeixement de crèdits (vies: c, f, h-Univ. estiu URV, i, j, k)

Inscripció dels alumnes a les activitats (vies: c, f, i, j, k)
         Procediment
         Fitxa d'inscripció

Altres vies susceptibles de reconeixement de crèdits
         (vies: a, b, d, g, l, m)
         (vies: e, h-cursos estiu Inst. J.L. Vives)