Diplomatura en Educació Social

OPTATIVES
Has de tenir en compte que ... ... el centre elabora l'oferta anual d'optatives activant algunes de les assignatures de la llista següent.
... les matèries es diversifiquen en assignatures, i el que has de cursar són assignatures.
Matèria Codi Assignatura
Crèdits
Àrees de Coneixement
TEORIA I FONAMENTACIÓ EDUCATIVA EN EDUCACIÓ SOCIAL 11081203 Serveis Socials i Polítiques d'Integració Social

4,5

  • Teoria i Història de l'Educació
11081205 Animació Sociocultural en la Vellesa
4,5
11081209 Educació Multicultural
4,5
11081210 Teoria i Història de l'Educació Juvenil
4,5
11081211 Teoria i Història en Educació de les Dones
4,5
METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ EN EDUCACIÓ SOCIAL 11081212 Estratègies d'Investigació en Educació Social
4,5
  • Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació
11081213 Planificació de la Investigació en Educació Social
4,5
11081214 Tractament de Dades Quantitatives i Qualitatives
4,5
INTERVENCIÓ DIDÀCTICA EN EDUCACIÓ SOCIAL 11081202 Noves Maneres d'Intervenció en la Delinqüència
4,5
  • Didàctica i Organització Escolar
11081201 Organització i Gestio de Centres Educatius I
4,5
11081204 Organització i Gestió de Centres Educatius II
4,5
11081206 Prevenció i Tractament de les Drogodependències
4,5
11081207 La Intervenció Educativa en els Maltractaments Infantils
4,5
11081208 Projectes Didàctics en Institucions Educatives no Formals
4,5
11081215 Intervenció Educativa en el Medi Familiar
4,5
11081216 L'Orientació Laboral i Sociolaboral I
4,5
11081217 L'Orientació Laboral i Sociolaboral II
4,5
11081218 La Formació Permanent del Professional en Educació Social
4,5
11081219 La Integració Educativa
4,5