Diplomatura en Educació Social

  Estructura      
       
       

Estructura

CICLE
CURS
MATÈRIES TRONCALS
MATÈRIES OBLIGATÒRIES
MATÈRIES OPTATIVES
CRÈDITS LLIURES
TREBALL FI DE CARRERA
TOTALS
PRIMER CICLE
1r
34,5
13,5
9
3
0
60
2n
30
15
9
6
0
60
3r
27
15
9
9
0
60
TOTALS
91,5
43,5
27
18
0
180

Continguts

PRIMER CICLE
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
11081009 Didàctica General
9
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
11081004 Educació Permanent
6
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
 • Teoria i Història de l'Educació
11081003 La Desadaptació Social
4,5
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
 • Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació
 • Teoria i Història de l'Educació
 • Treball Social i Serveis Socials
 • Psicologia Social
11081010 Estratègies d'Intervenció Educativa
4,5
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
 • Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació
 • Teoria i Història de l'Educació
 • Treball Social i Serveis Socials
 • Psicologia Social
11081005 Psicologia del Desenvolupament
9
TRONCAL
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11081008 Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació
4,5
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
 • Comunicació Audiovisual i Publicitat
 • Llenguatge i Sistemes Informàtics
11081002 Teories e Institucions Contemporànies d'Educació
4,5
TRONCAL
 • Teoria i Història de l'Educació
 • Sociologia
11081007 Programes d'Animació Sociocultural
6
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
 • Teoria i Història de l'Educació
11081006 Psicologia Social i de les Organitzacions
6
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
 • Psicologia Social
11081001 Sociologia i Antropologia Social
4,5
TRONCAL
 • Antropologia Social i Sociologia
11081011 Practicum I
6
TRONCAL
 • Totes les Àrees vinculades a les matèries Troncals d'aquest Títol
11081012 Practicum II
9
TRONCAL
 • Totes les Àrees vinculades a les matèries Troncals d'aquest Títol
11081013 Practicum III
18
TRONCAL
 • Totes les Àrees vinculades a les matèries Troncals d'aquest Títol
11081101 Antropologia de l'Educació
4,5
OBLIGATÒRIA
 • Teoria i Història de l'Educació
11081103 Bases Metodològiques de la Investigació Educativa
9
OBLIGATÒRIA
 • Mètodes d'Investigació i diagnòstic en Educació
11081107 Pedagogia Social
6
OBLIGATÒRIA
 • Teoria i Història de l'Educació
11081104 Didàctica Diferencial
4,5
OBLIGATÒRIA
 • Didàctica i Organització Escolar
11081105 Educació i Treball
4,5
OBLIGATÒRIA
 • Teoria i Història de l'Educació
11081108 Intervenció Didàctica en Educació d'Adults
4,5
OBLIGATÒRIA
 • Didàctica i Organització Escolar
11081102 Introducció al Desenvolupament Professional
4,5
OBLIGATÒRIA
 • Didàctica i Organització Escolar
11081106 Diagnòstic en Educació
6
OBLIGATÒRIA
 • Mètodes d'Investigació i diagnòstic en Educació
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
  Optatives
27
OPTATIVES