Mestre: Educació Física

OPTATIVES
Has de tenir en compte que ... ... el centre elabora l'oferta anual d'optatives activant algunes de les assignatures de la llista següent.
... les matèries es diversifiquen en assignatures, i el que has de cursar són assignatures.
Matèria Codi Assignatura
Crèdits
Àrees de Coneixement
  11101201 Activitats Físiques Organitzades en el Medi Natural
4,5
 • Didàctica de l'expressió Corporal
  11101202 Expressió Corporal
4,5
 • Didàctica de l'expressió Corporal
  11101203 Tècniques Plàstiques en el Marc Escolar
4,5
 • Didàctica de l'expressió Plàstica
  11101204 Tutoria i Avaluació a l'Aula
4,5
 • Didàctica i Organització Escolar
  11101205 Investigació Didàctica a l'Aula
4,5
 • Didàctica i Organització Escolar
  11101206 Intervenció Educativa en Nens Superdotats
4,5
 • Didàctica i Organització Escolar
  11101207 Els Processos d'Aculturació en l'Educació
4,5
 • Teoria i Història de l'Educació
  11101208 Aprenentatge de Procediments
4,5
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
  11101209 Desenvolupament Moral
4,5
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
  11101210 Psicologia de la Instrucció
4,5
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
  11101211 Intervenció a l'Aula Davant els Problemes de Conducta
4,5
 • Personalitat, Evaluació i Tractament Psicològic
  11101212 Anàlisi Musical
4,5
 • Didàctica de l'Expressió Musical
  11101213 Metodologia Elemental de la Música
4,5
 • Didàctica de l'Expressió Musical
 • Música
  11101214 Religió i Cultura
4,5
 • Didàctica de les Ciències Socials
 • Didàctica de les Ciències Socials
  11101215 Pedagogia de la Religió
6
 • Didàctica de les Ciències Socials
 • Didàctica de les Ciències Socials
  11101216 Temes de Llengua i Literatura Catalana
4,5
 • Filologia Catalana
  11101217 Comentari i Anàlisi de Textos de Literatura Espanyola Contemporània
4,5
 • Llengua Espanyola
 • Literatura Espanyola
  11101218 Textos Infantils i Juvenils
4,5
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
  11101219 Tècniques d'Expressió Oral per a Llengues Estrangeres
4,5
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
  11101220 Didàctica de la Geometria
4,5
 • Didàctica de les Matemàtiques
  11101221 Utilització de les Fonts Històriques en la Didàctica de les Ciències Socials
4,5
 • Didàctica de les Ciències Socials
  11101222 Educació Mediambiental
4,5
 • Enginyeria Química
  11101223 Ciència de la Vida
4,5
 • Didàctica de les Ciències Experimentals