Mestre: Educació Física (1997)

  Estructura      
       
       

Estructura

CICLE
CURS
MATÈRIES TRONCALS
MATÈRIES OBLIGATÒRIES
MATÈRIES OPTATIVES
CRÈDITS LLIURES
TREBALL FI DE CARRERA
TOTALS
PRIMER CICLE
1r
61,5
4,5
0
0
0
66
2n
33
6
9
12
0
60
3r
52,5
0
4,5
7,5
0
64,5
TOTALS
147
10,5
13,5
19,5
0
190,5

Continguts

PRIMER CICLE
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
11101006 Bases Psicològiques de l'Educació Especial
4,5
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11101011 Bases Pedagògiques de l'Educació Especial
4,5
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11101001 Didàctica General I
4,5
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
11101007 Didàctica General II
4,5
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
11101012 Organització del Centre Escolar
4,5
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
11101013 Psicologia de l'Educació
4,5
TRONCAL
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11101002 Psicologia Evolutiva
4,5
TRONCAL
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11101003 Sociologia de l'Educació
4,5
TRONCAL
 • Sociologia
11101004 Teories i Institucions Contemporànies d'Educació
4,5
TRONCAL
 • Sociologia
 • Teoria i Història de l'Educació
11101014 Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació
4,5
TRONCAL
 • Comunicació Audiovisual i Publicitat
 • Didàctica i Organització Escolar
 • Llenguatges i Sistemes Informàtics
11101026 El Medi Natural i la Seva Didàctica
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de les Ciències Experimentals
 • Didàctica de les Ciències Socials
11101025 El Medi Social i la Seva Didàctica
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de les Ciències Experimentals
 • Didàctica de les Ciències Socials
11101005 Expressió Musical i la Seva Didàctica
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de l'Expressió Musical
 • Didàctica de l'Expressió Plàstica
11101024 Expressió Plàstica i la Seva Didàctica
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de l'Expressió Musical
 • Didàctica de l'Expressió Plàstica
11101017 Idioma Estranger i la Seva Didàctica I
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
 • Filologia Francesa
 • Filologia Anglesa
11101008 Matemàtiques i la Seva Didàctica I
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de les Matemàtiques
11101023 Llengua i Literatura Catalana
6
TRONCAL
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
 • Filologia Catalana
 • Literatura Espanyola
 • Llengua Espanyola
11101018 Aprenentatge i Desenvolupament Motriu
6
TRONCAL
 • Didàctica de l'Expressió Corporal
 • Educació Física i Deportiva
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11101010 Bases Biològiques i Fisiològiques del Moviment
6
TRONCAL
 • Didàctica de l'Expressió Corporal
 • Educació Física i Deportiva
 • Fisioteràpia
 • Medicina
 • Psicobiologia
11101009 Habilitats Perceptives i Motrius Bàsiques
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de l'Expressió Corporal
 • Educació Física i Deportiva
11101019 Habilitats Físiques i Esportives
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de l'Expressió Corporal
 • Educació Física i Deportiva
11101022 Didàctica de l'Educació Física I
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de l'Expressió Corporal
 • Educació Física i Deportiva
11101020 Didàctica de l'Educació Física II
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de l'Expressió Corporal
 • Educació Física i Deportiva
11101021 Teoria i Pràctica de l'Acondicionament Físic
6
TRONCAL
 • Didàctica de l'Expressió Corporal
 • Educació Física i Deportiva
11101015 Practicum I
4,5
TRONCAL
 • Totes les Àrees vinculades a les matèries troncals
11101016 Practicum II
28,5
TRONCAL
 • Totes les Àrees vinculades a les matèries troncals
11101101 Lengua i Literatura Espanyola
4,5
OBLIGATÒRIA
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
 • Filologia Catalana
 • Llengua Española
 • Literatura Espanyola
11101102 Didàctica de la llengua I
6
OBLIGATÒRIA
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
 • Filologia Catalana
 • Llengua Española
 • Literatura Espanyola
  Optatives
13,5
OPTATIVES