Mestre: Educació Musical

OPTATIVES
Has de tenir en compte que ... ... el centre elabora l'oferta anual d'optatives activant algunes de les assignatures de la llista següent.
... les matèries es diversifiquen en assignatures, i el que has de cursar són assignatures.
Matèria Codi Assignatura
Crèdits
Àrees de Coneixement
  11121201 Activitats Físiques Organitzades en el Medi Natural
4,5
 • Didàctica de l'Expressió Corporal
  11121202 Expressió Corporal
4,5
 • Didàctica de l'Expressió Corporal
  11121203 Tècniques Plàstiques en el Marc Escolar
4,5
 • Didàctica de l'Expressió Plàstica
  11121204 Tutoria i Avaluació a l'Aula
4,5
 • Didàctica i Organització Escolar
  11121205 Investigació Didàctica a l'Aula
4,5
 • Didàctica i Organització Escolar
  11121206 Intervenció Educativa en Nens Superdotats
4,5
 • Didàctica i Organització Escolar
  11121207 Els Processos d'Aculturació en l'Educació
4,5
 • Teoria i Història de l'Educació
  11121208 Aprenentatge de Procediments
4,5
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
  11121209 Desenvolupament Moral
4,5
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
  11121210 Psicologia de la Instrucció
4,5
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
  11121211 Intervenció a l'Aula Davant els Problemes de Conducta
4,5
 • Personalitat, Evaluació i Tractament Psicològic
  11121212 Anàlisi Musical
4,5
 • Didàctica de l'Expressió Musical
 • Música
  11121213 Metodologia Elemental de la Música
4,5
 • Didàctica de l'Expressió Musical
 • Música
  11121214 Religió i Cultura
4,5
 • Didàctica de les Ciències Socials
  11121215 Pedagogia de la Religió
6
 • Didàctica de les Ciències Socials
  11121216 Temes de Llengua i Literatura Catalana
4,5
 • Filologia Catalana
  11121217 Comentari i Anàlisi de Textos de Literatura Espanyola Contemporània
4,5
 • Llengua Espanyola
 • Literatura Espanyola
  11121218 Textos Infantils i Juvenils
4,5
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
  11121219 Tècniques d'Expressió Oral per a Llengues Estrangeres
4,5
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
  11121220 Didàctica de la Geometria
4,5
 • Didàctica de les Matemàtiques
  11121221 Utilització de les Fonts Històriques en la Didàctica de les Ciències Socials
4,5
 • Didàctica de les Ciències Socials
  11121222 Educació Mediambiental
4,5
 • Enginyeria Química
  11121223 Ciència de la Vida
4,5
 • Didàctiques de les Ciències Experimentals