Mestre: Educació Musical (1997)

  Estructura      
       
       

Estructura

CICLE
CURS
MATÈRIES TRONCALS
MATÈRIES OBLIGATÒRIES
MATÈRIES OPTATIVES
CRÈDITS LLIURES
TREBALL FI DE CARRERA
TOTALS
PRIMER CICLE
1r
60
4,5
0
0
0
64,5
2n
40,5
6
4,5
12
0
63
3r
51
0
4,5
7,5
0
63
TOTALS
151,5
10,5
9
19,5
0
190,5

Continguts

PRIMER CICLE
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
11121013 Bases Pedagògiques de l'Educació Especial
4,5
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11121005 Bases Psicològiques de l'Educació Especial
4,5
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11121001 Didàctica General I
4,5
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
11121006 Didàctica General II
4,5
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
11121014 Organització del Centre Escolar
4,5
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
11121015 Psicologia de l'Educació
4,5
TRONCAL
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11121002 Psicologia Evolutiva
4,5
TRONCAL
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11121003 Sociologia de l'Educació
4,5
TRONCAL
 • Sociologia
11121004 Teories i Institucions Contemporànies d'Educació
4,5
TRONCAL
 • Sociologia
 • Teoria i Història de l'Educació
11121016 Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació
4,5
TRONCAL
 • Comunicació Audiovisual i Publicitat
 • Didàctica i Organització Escolar
 • Llenguatges i Sistemes Informàtics
11121028 El Medi Natural i la Seva Didàctica
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de les Ciències Experimentals
 • Didàctica de les Ciències Socials
11121027 El Medi Social i la Seva Didàctica
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de les Ciències Experimentals
 • Didàctica de les Ciències Socials
11121021 Idioma Estranger i la Seva Didàctica I
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
 • Filologia Francesa
 • Filologia Anglesa
11121007 Matemàtiques i la seva Didàctica I
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de les Matemàtiques
11121026 Llengua i Literatura Catalana
6
TRONCAL
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
 • Filologia Catalana
 • Literatura Espanyola
 • Llengua Espanyola
11121008 Educació Física i la seva Didàctica I
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de l'expressió Corporal
 • Educació Física i Deportiva
11121019 Didàctica de l'Expressió Musical I
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de l'Expressió Musical
 • Música
11121020 Didàctica de l'Expressió Musical II
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de l'Expressió Musical
 • Música
11121010 Formació Instrumental I
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de l'Expressió Musical
 • Música
11121022 Formació Instrumental II
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de l'Expressió Musical
 • Música
11121023 Agrupacions Musicals I
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de l'Expressió Musical
 • Música
11121024 Agrupacions Musicals II
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de l'Expressió Musical
 • Música
11121011 Formació Rítmica i Dança
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de l'Expressió Corporal
 • Didàctica de l'Expressió Musical
 • Música
11121012 Formació Vocal i Auditiva
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de l'Expressió Musical
 • Música
11121025 Història de la Música i del Folklore
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de l'Expressió Musical
 • Música
 • Història de l'Art
11121009 Llenguatge Musical
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de l'Expressió Musical
 • Música
11121017 Practicum I
4,5
TRONCAL
 • Totes les Àrees vinculades a les matèries Troncals
11121018 Practicum II
28,5
TRONCAL
 • Totes les Àrees vinculades a les matèries Troncals
11121101 Lengua i Literatura Espanyola
4,5
OBLIGATÒRIA
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
 • Filologia corresponent
11121102 Didàctica de la llengua I
6
OBLIGATÒRIA
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
 • Filologia corresponent
  Optatives
9
OPTATIVES