Mestre: Educació Especial

OPTATIVES
Has de tenir en compte que ... ... el centre elabora l'oferta anual d'optatives activant algunes de les assignatures de la llista següent.
... les matèries es diversifiquen en assignatures, i el que has de cursar són assignatures.
Matèria Codi Assignatura
Crèdits
Àrees de Coneixement
  11091201 Activitats Físiques Organitzades en el Medi Natural
4,5
 • Didàctica de l'Expressió Corporal
  11091202 Expressió Corporal
4,5
 • Didàctica de l'Expressió Corporal
  11091203 Tècniques Plàstiques en el Marc Escolar
4,5
 • Didàctica de l'Expressió Plàstica
  11091204 Tutoria i Avaluació a l'Aula
4,5
 • Didàctica i Organització Escolar
  11091205 Investigació Didàctica a l'Aula
4,5
 • Didàctica i Organització Escolar
  11091206 Intervenció Educativa en Nens Superdotats
4,5
 • Didàctica i Organització Escolar
  11091207 Els Processos d'Aculturació en l'Educació
4,5
 • Teoria i Història de l'Educació
  11091208 Aprenentatge de Procediments
4,5
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
  11091209 Desenvolupament Moral
4,5
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
  11091210 Psicologia de la Instrucció
4,5
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
  11091211 Intervenció a l'Aula davant els Problemes de Conducta
4,5
 • Personalitat, Evaluació i Tractament Psicològic
  11091212 Anàlisi Musical
4,5
 • Didàctica de l'Expressió Musical
 • Música
  11091213 Metodologia Elemental de la Música
4,5
 • Didàctica de l'Expressió Musical
 • Música
  11091214 Religió i Cultura
4,5
 • Didàctica de les Ciències Socials
  11091215 Pedagogia de la Religió
6
 • Didàctica de les Ciències Socials
  11091216 Temes de Llengua i Literatura Catalana
4,5
 • Filologia Catalana
  11091217 Comentari i Anàlisi de Textos de Literatura Espanyola Contemporània
4,5
 • Llengua Española
 • Literatura Espanyola
  11091218 Textos Infantils i Juvenils
4,5
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
  11091219 Tècniques d'Expressió Oral per a Llengues Estrangeres
4,5
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
  11091220 Didàctica de la Geometria
4,5
 • Didàctica de les Matemàtiques
  11091221 Utilització de les Fonts Històriques en la Didàctica de les Ciències Socials
4,5
 • Didàctica de les Ciències Socials
  11091222 Educació Mediambiental
4,5
 • Enginyeria Química
  11091223

Ciència de la Vida

4,5
 • Didàctica de les Ciències Experimentals