Mestre: Educació Especial (1997)

  Estructura      
       
       

Estructura

CICLE
CURS
MATÈRIES TRONCALS
MATÈRIES OBLIGATÒRIES
MATÈRIES OPTATIVES
CRÈDITS LLIURES
TREBALL FI DE CARRERA
TOTALS
PRIMER CICLE
1r
49,5
10,5
0
0
0
60
2n
37,5
12
4,5
12
0
66
3r
52,5
0
4,5
7,5
0
64,5
TOTALS
139,5
22,5
9
19,5
0
190,5

Continguts

PRIMER CICLE
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
11091010 Bases Pedagògiques de l'Educació Especial
4,5
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11091006 Bases Psicològiques de l'Educació Especial
4,5
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11091001 Didàctica General I
4,5
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
11091007 Didàctica General II
4,5
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
11091011 Organització del Centre Escolar
4,5
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
11091012 Psicologia de l'Educació
4,5
TRONCAL
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11091002 Psicologia Evolutiva
4,5
TRONCAL
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11091003 Sociologia de l'Educació
4,5
TRONCAL
 • Sociologia
11091004 Teories i Institucions Contemporànies d'Educació
4,5
TRONCAL
 • Sociologia
 • Teoria i Història de l'Educació
11091013 Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació
4,5
TRONCAL
 • Comunicació Àudiovisual i Publicitat
 • Didàctica i Organització Escolar
 • Llenguatges i Sistemes Informàtics
11091016 Aspectes Didàctics i Organitzatius de l'Educació Especial
6
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
 • Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11091009 Aspectes Evolutius i Educatius de la Deficiència Auditiva
6
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
 • Personalitat, Evaluació i Tractament Psicològic
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11091017 Aspectes Evolutius i Educatius de Deficiència Motora
6
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
 • Fisioteràpia
 • Personalitat, Evaluació i Tractament Psicològic
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11091023 Aspectes Evolutius i Educatius de la Deficiència Visual
6
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
 • Personalitat, Evaluació i Tractament Psicològic
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11091018 Deficiència Mental i Desenvolupament Psicològic
4,5
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
 • Personalitat, Evaluació i Tractament Psicològic
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11091019 Intervenció Educativa en la Deficiència Mental
4,5
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
 • Personalitat, Evaluació i Tractament Psicològic
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11091008 Educació Física en Alumnes amb Necessitats Educatives Especials
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de l'Expressió Corporal
 • Educació Física i Deportiva
 • Fisioteràpia
11091005 Expressió Musical i la Seva Didàctica
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de l'Expressió Plàstica
 • Didàctica de l'Expressió Musical
11091024 Expressió Plàstica i la Seva Didàctica
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de l'Expressió Plàstica
 • Didàctica de l'Expressió Musical
11091020 Transtorns de Conducta i de Personalitat
6
TRONCAL
 • Personalitat, Evaluació i Tractament Psicològic
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11091021 Alteracions en l'Aprenentatge de la Lectura i la Escriptura
4,5
TRONCAL
 • Personalitat, Evaluació i Tractament Psicològic
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11091022 Intervenció Psicoeducativa en l'Aprenentatge de la Lecto-Escriptura
4,5
TRONCAL
 • Personalitat, Evaluació i Tractament Psicològic
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11091014 Practicum I
4,5
TRONCAL
 • Totes les Àrees vinculades a les Matèries Troncals
11091015 Practicum II
28,5
TRONCAL
 • Totes les Àrees vinculades a les Matèries Troncals
11091102 Lengua i Leteratura Espanyola
4,5
OBLIGATÒRIA
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
 • Filologia Catalana
 • Llengua Española
 • Literatura Espanyola
11091103 Lengua i Literatura Catalana
6
OBLIGATÒRIA
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
 • Filologia Catalana
 • Llengua Española
 • Literatura Espanyola
11091104 Didàctica de la Llengua I
6
OBLIGATÒRIA
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
 • Filologia Catalana
 • Llengua Española
 • Literatura Espanyola
11091101 El Medi Social i Natural i la Seva Didàctica
6
OBLIGATÒRIA
 • Didàctica de les Ciències Experimentals
 • Didàctica de les Ciències Socials
  Optatives
9
OPTATIVES