Mestre: Llengua Estrangera

OPTATIVES
Has de tenir en compte que ... ... el centre elabora l'oferta anual d'optatives activant algunes de les assignatures de la llista següent.
... les matèries es diversifiquen en assignatures, i el que has de cursar són assignatures.
Matèria Codi Assignatura
Crèdits
Àrees de Coneixement
  11141201 Activitats Físiques Organitzades en el Medi Natural
4,5
 • Didàctica de l'Expressió Corporal
  11141202 Expressió Corporal
4,5
 • Didàctica de l'Expressió Corporal
  11141203 Tècniques Plàstiques en el Marc Escolar
4,5
 • Didàctica de l'Expressió Plàstica
  11141204 Tutoria i Avaluació a l'Aula
4,5
 • Didàctica i Organització Escolar
  11141205 Investigació Didàctica a l'Aula
4,5
 • Didàctica i Organització Escolar
  11141206 Intervenció Educativa en Nens Superdotats
4,5
 • Didàctica i Organització Escolar
  11141207 Els Processos d'Aculturació en l'Educació
4,5
 • Teoria i Història de l'Educació
  11141208 Aprenentatge de Procediments
4,5
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
  11141209 Desenvolupament Moral
4,5
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
  11141210 Psicologia de la Instrucció
4,5
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
  11141211 Intervenció a l'Aula davant els Problemes de Conducta
4,5
 • Personalitat, Evaluació i Tractament Psicològic
  11141212 Anàlisi Musical
4,5
 • Didàctica de l'Expressió Musical
 • Música
  11141213 Metodologia Elemental de la Música
4,5
 • Didàctica de l'Expressió Musical
 • Música
  11141214 Religió i Cultura
4,5
 • Didàctica de les Ciències Socials
  11141215 Pedagogia de la Religió
6
 • Didàctica de les Ciències Socials
  11141216 Temes de Llengua i Literatura Catalana
4,5
 • Filologia Catalana
  11141217 Comentari i Anàlisi de Textos de Literatura Espanyola Contemporània
4,5
 • Llengua Española
 • Literatura Espanyola
  11141218 Textos Infantils i Juvenils
4,5
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
  11141219 Tècniques d'Expressió Oral per a Llengues Estrangeres
4,5
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
  11141220 Didàctica de la Geometria
4,5
 • Didàctica de les Matemàtiques
  11141221 Utilització de les Fonts Històriques en la Didàctica de les Ciències Socials
4,5
 • Didàctica de les Ciències Socials
  11141222 Educació Mediambiental
4,5
 • Enginyeria Química
  11141223 Ciència de la Vida
4,5
 • Didàctica de les Ciències Experimentals