Mestre: Llengua Estrangera (1997)

  Estructura      
       
       

Estructura

CICLE
CURS
MATÈRIES TRONCALS
MATÈRIES OBLIGATÒRIES
MATÈRIES OPTATIVES
CRÈDITS LLIURES
TREBALL FI DE CARRERA
TOTALS
PRIMER CICLE
1r
58,5
6
0
0
0
64,5
2n
40,5
6
4,5
12
0
63
3r
51
0
4,5
7,5
0
63
TOTALS
150
12
9
19,5
0
190,5

Continguts

PRIMER CICLE
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
11141012 Bases Pedagògiques de l'Educació Especial
4,5
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11141006 Bases Psicològiques de l'Educació Especial
4,5
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11141001 Didàctica General I
4,5
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
11141007 Didàctica General II
4,5
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
11141013 Organització del Centre Escolar
4,5
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
11141014 Psicologia de l'Educació
4,5
TRONCAL
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11141002 Psicologia Evolutiva
4,5
TRONCAL
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11141003 Sociologia de l'Educació
4,5
TRONCAL
 • Sociologia
11141004 Teories i Institucions Contemporànies d'Educació
4,5
TRONCAL
 • Sociologia
 • Teoria i Història de l'Educació
11141015 Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació
4,5
TRONCAL
 • Comunicació Audiovisual i Publicitat
 • Didàctica i Organització Escolar
 • Llenguatges i Sistemes Informàtics
11141026 El Medi Natural i la Seva Didàctica
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de les Ciències Experimentals
 • Didàctica de les Ciències Socials
11141025 El Medi Social i la Seva Didàctica
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de les Ciències Experimentals
 • Didàctica de les Ciències Socials
11141005 Expressió Musical i la Seva Didàctica
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de l'Expressió Musical
 • Didàctica de l'Expressió Plàstica
11141024 Expressió Plàstica i la Seva Didàctica
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de l'Expressió Musical
 • Didàctica de l'Expressió Plàstica
11141008 Matemàtiques i la Seva Didàctica
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de les Matemàtiques
11141023 Llengua i Literatura Espanyola
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
 • Filologia Catalana
 • Literatura Espanyola
 • Llengua Espanyola
11141027 Didàctica de la Llengua II
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
 • Filologia Catalana
 • Literatura Espanyola
 • Llengua Espanyola
11141009 Educació Física i la seva Didàctica I
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de l'Expressió Corporal
 • Educació Física i Deportiva

11141036

11141037

Idioma Estranger i la seva Didàctica I (Anglès)

Idioma Estranger i la seva Didàctica I (Francès)

4,5
TRONCAL
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
 • Filologia Anglesa
 • Filologia Francesa

11141038

11141039

Idioma Estranger i la seva Didàctica II (Anglès)

Idioma Estranger i la seva Didàctica II (Francès)

4,5
TRONCAL
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
 • Filologia Anglesa
 • Filologia Francesa

11141030

11141031

Llengua Estrangera (Anglès)

Llengua Estrangera (Francès)

4,5
TRONCAL
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
 • Filologia Anglesa
 • Filologia Francesa

11141040

11141041

Literatura Estrangera (Anglès)

Literatura Estrangera (Francès)

4,5
TRONCAL
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
 • Filologia Anglesa
 • Filologia Francesa

11141028

11141029

Fonètica (Anglès)

Fonètica (Francès)

4,5
TRONCAL
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
 • Filologia Anglesa
 • Filologia Francesa

11141034

11141035

Lingüística (Anglès)

Lingüística (Francès)

4,5
TRONCAL
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
 • Lingüística General

11141032

11141033

Morfosintaxi i Semàntica (Anglès)

Morfosintaxi i Semàntica (Francès)

9
TRONCAL
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
 • Filologia Anglesa
 • Filologia Francesa
11141016 Practicum I
4,5
TRONCAL
 • Totes les Àrees vinculades a les matèries troncales
11141017 Practicum II
28,5
TRONCAL
 • Totes les Àrees vinculades a les Matèries Troncals
11141101 Lengua i Literatura Catalana
6
OBLIGATÒRIA
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
 • Filologia Catalana
 • Llengua Española
 • Literatura Espanyola
11141102 Didàctica de la Llengua I
6
OBLIGATÒRIA
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
 • Filologia Catalana
 • Llengua Española
 • Literatura Espanyola
  Optatives
9
OPTATIVES