Mestre: Educació Infantil

OPTATIVES
Has de tenir en compte que ... ... el centre elabora l'oferta anual d'optatives activant algunes de les assignatures de la llista següent.
... les matèries es diversifiquen en assignatures, i el que has de cursar són assignatures.
Matèria Codi Assignatura
Crèdits
Àrees de Coneixement
  11111201 Activitats Físiques Organitzades en el Medi Natural
4,5
 • Didàctica de l'Expressió Corporal
  11111202 Expressió Corporal
4,5
 • Didàctica de l'Expressió Corporal
  11111203 Tècniques Plàstiques en el Marc Escolar
4,5
 • Didàctica de l'Expressió Plàstica
  11111204 Tutoria i Avaluació a l'Aula
4,5
 • Didàctica i Organització Escolar
  11111205 Investigació Didàctica a l'Aula
4,5
 • Didàctica i Organització Escolar
  11111206 Intervenció Educativa en Nens Superdotats
4,5
 • Didàctica i Organització Escolar
  11111207 Els Processos d'Aculturació en l'Educació
4,5
 • Teoria i Història de l'Educació
  11111208 Aprenentatge de Procediments
4,5
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
  11111209 Desenvolupament Moral
4,5
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
  11111210 Psicologia de la Instrucció
4,5
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
  11111211 Intervenció a l'Aula davant els Problemes de Conducta
4,5
 • Personalitat, Evaluació i Tractament Psicològic
  11111212 Anàlisi Musical
4,5
 • Didàctica de l'Expressió Musical
 • Música
  11111213 Metodologia Elemental de la Música
4,5
 • Didàctica de l'Expressió Musical
 • Música
  11111214 Religió i Cultura
4,5
 • Didàctica de les Ciències Socials
  11111215 Pedagogia de la Religió
6
 • Didàctica de les Ciències Socials
  11111216 Temes de Llengua i Literatura Catalana
4,5
 • Filologia Catalana
  11111217 Comentari i Anàlisi de Textos de Literatura Espanyola Contemporània
4,5
 • Llengua Española
 • Literatura Espanyola
  11111218 Textos Infantils i Juvenils
4,5
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
  11111219 Tècniques d'Expressió Oral per a Llengues Estrangeres
4,5
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
  11111220 Didàctica de la Geometria
4,5
 • Didàctica de les Matemàtiques
  11111221 Utilització de les Fonts Històriques en la Didàctica de les Ciències Socials
4,5
 • Didàctica de les Ciències Socials
  11111222 Educació Mediambiental
4,5
 • Enginyeria Química
  11111223 Ciència de la Vida
4,5
 • Didàctica de les Ciències Experimentals