Mestre: Educació Infantil (1997)

  Estructura      
       
       

Estructura

CICLE
CURS
MATÈRIES TRONCALS
MATÈRIES OBLIGATÒRIES
MATÈRIES OPTATIVES
CRÈDITS LLIURES
TREBALL FI DE CARRERA
TOTALS
PRIMER CICLE
1r
43,5
19,5
0
0
0
63
2n
40,5
0
9
12
0
61,5
3r
43,5
10,5
4,5
7,5
0
66
TOTALS
127,5
30
13,5
19,5
0
190,5

Continguts

PRIMER CICLE
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
11111010 Bases Pedagògiques de l'Educació Especial
4,5
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11111005 Bases Psicològiques de l'Educació Especial
4,5
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11111001 Didàctica General I
4,5
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
11111006 Didàctica General II
4,5
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
11111011 Organització del Centre Escolar
4,5
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
11111012 Psicologia de l'Educació
4,5
TRONCAL
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11111002 Psicologia Evolutiva
4,5
TRONCAL
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11111003 Sociologia de l'Educació
4,5
TRONCAL
 • Sociologia
11111004 Teories i Institucions Contemporànies d'Educació
4,5
TRONCAL
 • Sociologia
 • Teoria i Història de l'Educació
11111013 Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació
4,5
TRONCAL
 • Comunicació Audiovisual i Publicitat
 • Didàctica i Organització Escolar
 • Llenguatges i Sistemes Informàtics
11111021 El Medi Natural i la Seva Didàctica
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de les Ciències Experimentals
 • Didàctica de les Ciències Socials
11111020 El Medi Social i la Seva Didàctica
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de les Ciències Experimentals
 • Didàctica de les Ciències Socials
11111007 Desenvolupament de l'Expressió Musical i la Seva Didàctica
6
TRONCAL
 • Didàctica de l'Expressió Musical
 • Música
11111008 Desenvolupament de l'Expressió Plàstica i la Seva Didàctica
6
TRONCAL
 • Didàctica de l'Expressió Plàstica
11111016 Desenvolupament de les Habilitats Lingüístiques
6
TRONCAL
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
11111017 Didàctica de la Llengua en l'Etapa de 0 a 6
6
TRONCAL
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
11111018 Desenvolupament del Pensament Matemàtic i la Seva Didàctica
6
TRONCAL
 • Didàctica de les Matemàtiques
11111019 Desenvolupament Psicomotor
6
TRONCAL
 • Didàctica de l'Expressió Corporal
 • Fisioteràpia
11111009 Literatura Infantil
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
11111014 Practicum I
4,5
TRONCAL
 • Totes les Àrees vinculades a les matèries troncals
11111015 Practicum II
28,5
TRONCAL
 • Totes les Àrees vinculades a les matèries troncals
11111105 Llengua i Literatura Espanyola
4,5
OBLIGATÒRIA
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
 • Filologia Catalana
 • Llengua Española
 • Literatura Espanyola
11111106 Llengua i Literatura Catalana
6
OBLIGATÒRIA
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
 • Filologia Catalana
 • Llengua Española
 • Literatura Espanyola
11111102 Desenvolupament Fisiològic del Nen
4,5
OBLIGATÒRIA
 • Pediatria
 • Psicobiologia
 • Personalitat, Evaluació i Tractament Psicològic
11111104 Mètodes i Tècniques en Educació Infantil
6
OBLIGATÒRIA
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
 • Didàctica i Organització Escolar
 • Sociologia
11111103 Psicologia de l'Educació Infantil
4,5
OBLIGATÒRIA
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
 • Didàctica i Organització Escolar
 • Sociologia
11111101 Taller de Manualitzacions
4,5
OBLIGATÒRIA
 • Didàctica de l'Expressió Musical
 • Didàctica de l'Expressió Plàstica
  Optatives
13,5
OPTATIVES