Mestre: Educació Primària

OPTATIVES
Has de tenir en compte que ... ... el centre elabora l'oferta anual d'optatives activant algunes de les assignatures de la llista següent.
... les matèries es diversifiquen en assignatures, i el que has de cursar són assignatures.
Matèria Codi Assignatura
Crèdits
Àrees de Coneixement
  11131201 Activitats Físiques Organitzades en el Medi Natural
4,5
 • Didàctica de l'Expressió Corporal
  11131202 Expressió Corporal
4,5
 • Didàctica de l'Expressió Corporal
  11131203 Tècniques Plàstiques en el Marc Escolar
4,5
 • Didàctica de l'Expressió Plàstica
  11131204 Tutoria i Avaluació a l'Aula
4,5
 • Didàctica i Organització Escolar
  11131205 Investigació Didàctica a l'Aula
4,5
 • Didàctica i Organització Escolar
  11131206 Intervenció Educativa en Nens Superdotats
4,5
 • Didàctica i Organització Escolar
  11131207 Els Processos d'Aculturació en l'Educació
4,5
 • Teoria i Història de l'Educació
  11131208 Aprenentatge de Procediments
4,5
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
  11131209 Desenvolupament Moral
4,5
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
  11131210 Psicologia de la Instrucció
4,5
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
  11131211 Intervenció a l'Aula davant els Problemes de Conducta
4,5
 • Personalitat, Evaluació i Tractament Psicològic
  11131212 Anàlisi Musical
4,5
 • Didàctica de l'Expressió Musical
 • Música
  11131213 Metodologia Elemental de la Música
4,5
 • Didàctica de l'Expressió Musical
 • Música
  11131214 Religió i Cultura
4,5
 • Didàctica de les Ciències Socials
  11131215 Pedagogia de la Religió
6
 • Didàctica de les Ciències Socials
  11131216 Temes de Llengua i Literatura Catalana
4,5
 • Filologia Catalana
  11131217 Comentari i Anàlisi de Textos de Literatura Espanyola Contemporània
4,5
 • Llengua Española
 • Literatura Espanyola
  11131218 Textos Infantils i Juvenils
4,5
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
  11131219 Tècniques d'Expressió Oral per a Llengues Estrangeres
4,5
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
  11131220 Didàctica de la Geometria
4,5
 • Didàctica de les Matemàtiques
  11131221 Utilització de les Fonts Històriques en la Didàctica de les Ciències Socials
4,5
 • Didàctica de les Ciències Socials
  11131222 Educació Mediambiental
4,5
 • Enginyeria Química
  11131223 Ciència de la Vida
4,5
 • Didàctica de les Ciències Experimentals