Mestre: Educació Primària (1997)

  Estructura      
       
       

Estructura

CICLE
CURS
MATÈRIES TRONCALS
MATÈRIES OBLIGATÒRIES
MATÈRIES OPTATIVES
CRÈDITS LLIURES
TREBALL FI DE CARRERA
TOTALS
PRIMER CICLE
1r
60
4,5
0
0
0
64,5
2n
33
9
9
12
0
63
3r
42
9
4,5
7,5
0
63
TOTALS
135
22,5
13,5
19,5
0
190,5

Continguts

PRIMER CICLE
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
11131012 Bases Pedagògiques de l'Educació Especial
4,5
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11131006 Bases Psicològiques de l'Educació Especial
4,5
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11131001 Didàctica General I
4,5
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
11131007 Didàctica General II
4,5
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
11131013 Organització del Centre Escolar
4,5
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
11131014 Psicologia de l'Educació
4,5
TRONCAL
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11131002 Psicologia Evolutiva
4,5
TRONCAL
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11131003 Sociologia de l'Educació
4,5
TRONCAL
 • Sociologia
11131004 Teories i Institucions Contemporànies d'Educació
4,5
TRONCAL
 • Sociologia
 • Teoria i Història de l'Educació
11131015 Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació
4,5
TRONCAL
 • Comunicació Audiovisual i Publicitat
 • Didàctica i Organització Escolar
 • Llenguatges i Sistemes Informàtics
11131010 Ciències Experimentals i la Seva Didàctica I
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de les Ciències Experimentals
11131019 Ciències Experimentals i la Seva Didàctica II
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de les Ciències Experimentals
11131011 Ciències Socials i la Seva Didàctica I
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de les Ciències Socials
11131020 Ciències Socials i la Seva Didàctica II
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de les Ciències Socials
11131005 Expressió Musical i la Seva Didàctica
4.5
TRONCAL
 • Didàctica de l'Expressió Musical
 • Didàctica de l'Expressió Plàstica
11131023 Expressió Plàstica i la Seva Didàctica
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de l'Expressió Musical
 • Didàctica de l'Expressió Plàstica
11131009 Educació Física i la Seva Didàctica I
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de l'Expressió Corporal
 • Educació Física i Deportiva
11131025 Idioma Estranger i la Seva Didàctica (Anglès)
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
 • Filologia Anglesa
11131026 Idioma Estranger i la Seva Didàctica (Francès)
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
 • Filologia Francesa
11131022 Llengua i Literatura Catalana
6
TRONCAL
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
 • Filologia Catalana
 • Llengua Española
 • Literatura Espanyola
11131024 Didàctica de la Llengua I
6
TRONCAL
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
 • Filologia Catalana
 • Llengua Española
 • Literatura Espanyola
11131008 Matemàtiques i la Seva Didàctica I
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de les Matemàtiques
11131021 Matemàtiques i la Seva Didàctica II
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de les Matemàtiques
11131016 Practicum I
4,5
TRONCAL
 • Totes les Àrees vinculades a les Matèries Troncals
11131017 Practicum II
28,5
TRONCAL
 • Totes les Àrees vinculades a les Matèries Troncals
11131102 Llengua i Literatura Espanyola
4,5
OBLIGATÒRIA
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
 • Filologia Catalana
 • Llengua Española
 • Literatura Espanyola
11131105 Didàctica de la Llengua II
4,5
OBLIGATÒRIA
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
 • Filologia Catalana
 • Llengua Española
 • Literatura Espanyola
11131103 El Medi Social i la Seva Didàctica
4,5
OBLIGATÒRIA
 • Didàctica de les Ciències Experimentals
 • Didàctica de les Ciències Socials
11131104 El Medi Natural i la Seva Didàctica
4,5
OBLIGATÒRIA
 • Didàctica de les Ciències Experimentals
 • Didàctica de les Ciències Socials
11131101 Didàctica del Càlcul
4,5
OBLIGATÒRIA
 • Didàctica de les Matemàtiques
  Optatives
13,5
OPTATIVES