Llicenciatura en Pedagogia (2002)

     
     
       
       

Estructura

CICLE
CURS
MATÈRIES TRONCALS
MATÈRIES OBLIGATÒRIES
MATÈRIES OPTATIVES
CRÈDITS LLIURES
TREBALL FI DE CARRERA
TOTALS
PRIMER CICLE
1R
48
12
0
0
0
60
2N
31,5
10,5
9
9
0
60
3R
6
24
22,5
7,5
0
60
TOTAL
85,5
46,5
31,5
16,5
0
180
SEGON CICLE
4T
42
4,5
13,5
0
0
60
16,5
16,5
13,5
13,5
0
60
TOTAL
58,5
21
27
13,5
0
120
TOTALS.
144
67,5
58,5
30
0
300Continguts

PRIMER CURS
Anuals
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
11151010

Sociologia de l'Educació

9

TRONCAL

 • Sociologia
 • Teoria i Història de l'Educació
11151005

Història de l'Educació

9

TRONCAL

 • Teoria i Història de l'Educació
11151009

Psicologia del Desenvolupament i de l'Educació

9

TRONCAL

 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
11151101

Educació Permanent

6

OBLIGATÒRIA

 • Didàctica i Organització Escolar
 • Teoria i Història de l'Educació
11151008

Processos Psicològics Bàsics

6

TRONCAL

 • Psicologia Bàsica
11151002

Bases Metodològiques de la Investigació Educativa I

4,5

TRONCAL

 • Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació
 • Teoria i Història de l'Educació
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
11151011

Tecnologia Educativa

6

TRONCAL

 • Didàctica i Organització Escolar
11151102

Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació

6

OBLIGATÒRIA

 • Didàctica i Organització Escolar
11151003

Bases Metodològiques de la Investigació Educativa II

4,5

TRONCAL

 • Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació
 • Teoria i Història de l'Educació

SEGON CURS
Anual
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
11151004

Didàctica General

9

TRONCAL

 • Didàctica i Organització Escolar
11151012

Teoria de l'Educació

9

TRONCAL

 • Teoria i Història de l'Educació
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
11151109

Tècniques de Recollida i Anàlisi de Dades en Investigació Educativa

6

OBLIGATÒRIA

 • Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació
11151001

Antropologia de l'Educació

4,5

TRONCAL

 • Antropologia Social
 • Teoria i Història de l'Educació
11151006

Organització i Gestió de Centres Educatius I

4,5

TRONCAL

 • Didàctica i Organització Escolar
 

Optativa

4,5

OPTATIVA

 
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
11151007

Organització i Gestió de Centres Educatius II

4,5

TRONCAL

 • Didàctica i Organització Escolar
11151103

Teories i Institucions Contemporànies de l'Educació

4,5

OBLIGATÒRIA

 • Teoria i Història de l'Educació
 

Optativa

4,5

OPTATIVA

 

TERCER CURS
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
11151013

Practicum I

6

TRONCAL

 • Totes les Àrees vinculades a les Matèries Troncals
11151107

Mètodes d'Investigació en Educació

6

OBLIGATÒRIA

 • Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació
 

Optativa

4,5

OPTATIVA

 
 

Optativa

4,5

OPTATIVA

 
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
11151105

Diagnòstic en Educació

6

OBLIGATÒRIA

 • Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11151106

Educació Especial

6

OBLIGATÒRIA

 • Didàctica i Organització Escolar
11151104

Psicologia Social i de les Organitzacions

6

OBLIGATÒRIA

 • Didàctica i Organització Escolar
 • Psicologia Social
 

Optativa

4,5

OPTATIVA

 
 

Optativa

4,5

OPTATIVA

 
 

Optativa

4,5

OPTATIVA

 

QUART CURS
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
11152016

Educació Comparada

6

TRONCAL

 • Teoria i Història de l'Educació
11152017

Avaluació de Programes, Centres i Professors

6

TRONCAL

 • Didàctica i Organització Escolar
 • Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació
11152018

Formació i Actualització en la Funció Pedagògica

6

TRONCAL

 • Didàctica i Organització Escolar
 • Teoria i Història de l'Educació
11152020

Política i Legislació Educativa

6

TRONCAL

 • Ciència Política i de l'Administració
 • Dret Administratiu
 • Teoria i Història de l'Educació
11152014

Disseny, Desenvolupament i Innovació del Currículum

6

TRONCAL

 • Didàctica i Organització Escolar
 

Optativa

.

OPTATIVA

 
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
11152112

Desenvolupament de Competències Professionals

6

OBLIGATÒRIA

 • Teoria i Història de l'Educació
11152015

Economia de l'Educació

6

TRONCAL

 • Economia Aplicada
 • Sociologia
 • Teoria i Història de l'Educació
11152019

Pedagogia Social

6

TRONCAL

 • Teoria i Història de l'Educació
 

Optativa

.

OPTATIVA

 
 

Optativa

.

OPTATIVA

 

CINQUÈ CURS
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
11152021

Practicum II

16,5

TRONCAL

 • Totes les Àrees vinculades a les Matèries Troncals
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
11152110

Assesorament a Institucions Educatives

6

OBLIGATÒRIA

 • Didàctica i Organització Escolar
11152108

Orientació Professional

4,5

OBLIGATÒRIA

 • Didàctica i Organització Escolar
11152111

Desenvolupament d'Equips Professionals en Educació

4,5

OBLIGATÒRIA

 • Didàctica i Organització Escolar
 

Optativa

.

OPTATIVA

 
 

Optativa

.

OPTATIVA

 
 

Optativa

.

OPTATIVA