Llicenciatura en Psicologia

OPTATIVES

Has de tenir en compte que ...

... el centre elabora l'oferta anual d'optatives activant algunes de les assignatures de la llista següent.

... les matèries es diversifiquen en assignatures, i el que has de cursar són assignatures.

Matèria

Codi

Assignatura

Crèdits

Àrees de Coneixement

INTERVENCIÓ EN EL DESENVOLUPAMENT

11161201

Intervenció Psicopedagògica en els Trastorns del Desenvolupament

6

 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació

11161202

Psicologia de la Superdotació

6

11161203

Intervenció Psicomotriu

6

11161204

Cognició i Conflictes Interpersonals

6

11161205

Intervenció Psicoeducativa en la Vellesa

6

11161206

Educació Emocional en la Infància i en l'Adolescència

4,5

11161207

Psicologia de la Deficiència Mental

4,5

11161208

Intervenció Temprana

4,5

PERSONALITAT I DIFERÈNCIES INDIVIDUALS

11161209

Personalitat i Salut

4,5

 • Personalitat, Evaluació i Tractament Psicològic

11161210

Psicologia Diferencial de la Intel·ligència i la Creativitat

4,5

11161211

Personalitat i Conducta Antisocial

4,5

11161212

Test, Intel·ligència i Personalitat

4,5

11161213

Intel·ligència i Delinqüència

4,5

AVALUACIÓ PSICOLÒGICA EN PSICOLOGIA CLÍNICA

11161214

Tècniques Projectives

6

 • Personalitat, Evaluació i Tractament Psicològic

 

11161215

Avaluació Clínica

4,5

PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA

11161216

Psicologia Social de l'Esport

4,5

 • Psicologia Social

11161217

Psicologia Jurídica

4,5

11161218

Psicologia Comunitària

4,5

11161219

Psicologia Social i Problemes Socials

4,5

11161220

Psicologia Comercial i del Consum

4,5

11161221

Psicologia de la Persuassió

4,5

11161222

Psicologia Ambiental

4,5

11161223

Psicologia Econòmica

4,5

PSICOLOGIA APLICADA DELS PROCESSOS BÀSICS

11161224

Ergonomia

6

 • Psicologia Bàsica

11161225

Emoció, Ansietat i Estrés

6

11161226

La Memòria en la Vida Quotidiana

4,5

11161227

Memòria i Testimonis

4,5

11161228

Aprenentatge Humà

4,5

11161229

Alteracions de la Memòria

4,5

11161230

Factors Atencionals i Rendiment Psicològic

4,5

11161231

Processos Psicològics en l'Activitat Esportiva

4,5

METODOLOGIA EN INVESTIGACIÓ APLICADA

11161232

Paquets Informàtics en l'Anàlisi de Dades

6

 • Metodologia de les Ciències del Comportament

11161233

Tècniques Multivariants: Aplicacions Informàtiques amb SPSS

6

11161234

Models d'Ecuacions Estructurals: Aplicacions Informàtiques amb LISREL

6

11161235

Estadística Aplicada a la Genètica de la Conducta

6

11161236

Dissenys Experimentals Multivariants

6

11161237

Administració de Treballs Experimentals Via Internet

6

11161238

Mètodes Informàtics en Psicologia

6

11161239

Construccions d'Escales i Tests Informatitzats

6

11161240

Administració de Test Via Internet

6

11161241

Dissenys en Investigació Aplicada

6

11161242

Elaboració de Qüestionaris d'Opinió via Internet

6

PSICOBIOLOGIA EXPERIMENTAL APLICADA

11161243

Psicofarmacologia

4,5

 • Psicobiologia

11161244

Genètica de la Conducta

4,5

11161245

Neurofisiologia

4,5 

11161246

Psicoendocrinologia

4,5

11161247

Psicobiologia del Cicle Vital

4,5 

11161248

Drogodependències

11161249

Psicobiologia de les Conductes Primàries

 4,5

11161250

Etologia

6

11161251

Neuropsicologia

AVALUACIÓ I INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA

11162252

Dificultats d'Aprenentatge i Intervenció Psicopedagògica

6

 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació

11162253

Models d'Orientació i Intervenció Psicopedagògica

6

 • Didàctica i Organització Escolar

11162254

Intervenció Psicoeducativa en el Context Familiar

6

 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació

11162255

Psicologia Infantil Escolar

4,5

 • Didàctica i Organització Escolar

11162256

Diagnòstic en Educació

6

 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació

TRANSTORNS PSICOPATOLÒGICS AL LLARG DEL CICLE VITAL

11162257

Tècniques Cognitivo-Conductuals

4,5

 • Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic

11162258

Tècnica Psicoanalítica

6

11162259

Psicopatologia de l'Adult

4,5

11162260

Psicopatologia del Nen i de l'Adolescent

4,5

11162261

Deontologia Professional

4,5

11162262

Intervenció Familiar

6

11162263

Psicologia de la Salut

4,5

11162264

Teràpia Sexual

4,5

11162265

Teràpia de Parella

4,5

11162266

Teràpia de Grup

4,5

11162267

Psicopatologia del Llenguatge

4,5

PSICOLOGIA SOCIAL DEL TREBALL

11162268

Psicologia dels Recursos Humans

4,5

 • Psicologia Social

11162269

Desenvolupament Organitzacional

4,5

11162270

Direcció, Comunicació i Participació en les Organitzacions

4,5

11162271

Grups i Equips de Treball

4,5

11162272

Selecció de Personal

4,5

11162273

Formació de Personal

4,5

11162274

Ergonomia Aplicada a la Psicologia del Treball

4,5

11162275

Salut Laboral

4,5

PSICOLOGIA APLICADA DE LA INTEL·LIGÈNCIA I EL LLENGUATGE

11162276

Alteracions del Llenguatge

6

 • Psicologia Bàsica

11162277

Psicologia de l'Art

6

11162278

Intel·ligència i Creativitat

4,5

11162279

Cognició i Comunicació Animal

4,5

11162280

Bilingüisme

4,5

11162281

Adquisició del Llenguatge

4,5

11162282

Intel·ligència Artificial i Xarxes Neuronals

4,5