Llicenciatura en Psicologia (2002)

     
     
       
       

Estructura

CICLE
CURS
MATÈRIES TRONCALS
MATÈRIES OBLIGATÒRIES
MATÈRIES OPTATIVES
CRÈDITS LLIURES
TREBALL FI DE CARRERA
TOTALS
PRIMER CICLE
1R
60
0
0
0
0
60
2N
24
18
12
6
0
60
3R
19,5
22,5
13,5
4,5
0
60
TOTAL
103,5
40,5
25,5
10,5
0
180
SEGON CICLE
4T
33
9
12
6
0
60
15
16,5
15
13,5
0
60
TOTAL
48
25,5
27
19,5
0
120
TOTALS.
151,5
66
52,5
30
0
300

Continguts

PRIMER CURS
Anuals
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
11161003

Psicoestadística

12

TRONCAL

 • Estadística i Investigació Operativa
 • Metodologia de les Ciències del Comportament
11161008

Fonaments de Neurociència

9

TRONCAL

 • Antropologia Física
 • Fisiologia
 • Psicobiologia
11161010

Psicologia del Desenvolupament

9

TRONCAL

 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11161014

Psicologia Social

9

TRONCAL

 • Psicologia Social
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
11161002

Història de la Psicologia

6

TRONCAL

 • Psicologia Bàsica
11161012

Psicologia de la Personalitat

4,5

TRONCAL

 • Personalitat, Evaluació i Tractament Psicològic
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
11161006

Motivació i Emoció

6

TRONCAL

 • Psicologia Bàsica
11161013

Psicologia Diferencial

4,5

TRONCAL

 • Personalitat, Evaluació i Tractament Psicològic

SEGON CURS
Anual
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
11161005

Percepció i Atenció

9

TRONCAL

 • Psicologia Bàsica
11161009

Psicologia Fisiològica

9

TRONCAL

 • Antropologia Física
 • Fisiologia
 • Psicobiologia
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
11161004

Psicometria

6

TRONCAL

 • Estadística i Investigació Operativa
 • Metodologia de les Ciències del Comportament
11161104

Anàlisi del Comportament Psicosocial: Estratègies i Mètodes

4,5

OBLIGATÒRIA

 • Psicologia Social
11161102

Desenvolupament psicomotriu

4,5

OBLIGATÒRIA

 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
 

Optativa

.

OPTATIVA

 
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
11161101

Aprenentatge i Condicionament

4,5

OBLIGATÒRIA

 • Psicologia Bàsica
11161103

Desenvolupament Socio-Afectiu

4,5

OBLIGATÒRIA

 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
 

Optativa

.

OPTATIVA

 

TERCER CURS
Anuals
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
11161001

Avaluació Psicològica

9

TRONCAL

 • Personalitat, Evaluació i Tractament Psicològic
11161105

Psicologia Experimental

9

OBLIGATÒRIA

 • Metodologia i Ciències del Comportament
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
11161007

Psicologia de la Memòria

6

TRONCAL

 • Psicologia Bàsica
11161011

Desenvolupament de l'Adult i de la Vellesa

4,5

TRONCAL

 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11161107

Psicologia Social Aplicada

4,5

OBLIGATÒRIA

 • Psicologia Social
 

Optativa

.

OPTATIVA

 
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
11161106

Desenvolupament Cognitiu

4,5

OBLIGATÒRIA

 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11161108

Teories i Sistemes Contemporanis en Psicologia

4,5

OBLIGATÒRIA

 • Psicologia Bàsica
 

Optativa

.

OPTATIVA

 
 

Optativa

.

OPTATIVA

 

QUART CURS
Anuals
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
11162016

Psicopatologia i Tècniques d'Intervenció i Tractament Psicològic

9

TRONCAL

 • Personalitat, Evaluació i Tractament Psicològic
 • Psicobiologia
 • Psiquiatria
11162019

Psicologia dels Grups i de les Organitzacions

9

TRONCAL

 • Psicologia Social
11162110

Intervenció Psicològica

9

OBLIGATÒRIA

 • Personalitat, Evaluació i Tractament Psicològic
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
11162017

Psicologia de l'Educació

4,5

TRONCAL

 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11162021

Psicologia del Llenguatge

6

TRONCAL

 • Psicologia Bàsica
 

Optativa

.

OPTATIVA

 
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
11162020

Psicologia del Pensament

4,5

TRONCAL

 • Psicologia Bàsica
 

Optativa

.

OPTATIVA

 

CINQUÈ CURS
Primer Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
11162112

Trastorns del Desenvolupament

6

OBLIGATÒRIA

 • Personalitat, Evaluació i Tractament Psicològic
11162109

Neuropsicobiologia Clínica

6

OBLIGATÒRIA

 • Psicobiologia
11162111

Psicologia de la Comunicació

4,5

OBLIGATÒRIA

 • Psicologia Bàsica
11162018

Psicologia de la Instrucció

6

TRONCAL

 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
 

Optativa

.

OPTATIVA

 
 

Optativa

.

OPTATIVA

 
Segon Quadrimestre
Codi Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
11162015

Practicum

9

TRONCAL

 • Metodologia de les Ciències del Comportament
 • Personalitat, Evaluació i Tractament Psicològic
 • Psicobiologia
 • Psicologia Bàsica
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
 • Psicologia Social
 

Optativa

.

OPTATIVA