Llicenciatura en Psicopedagogia (2003):

     
       

 

Estructura

CICLE
CURS
MATÈRIES TRONCALS
MATÈRIES OBLIGATÒRIES
MATÈRIES OPTATIVES
CRÈDITS LLIURES
TREBALL FI DE CARRERA
TOTALS

SEGON CICLE

1R
30
12
9
9
.
60
2N
36
12
9
3
.
60
TOTALS
66
24
18
12
.
120
Continguts

PRIMER CURS
Primer Quadrimestre
Codi
Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
11172002 Disseny, Desenvolupament i Innovació del Currículum
6
TRONCAL
 • Didàctica i organització escolar.
11172004 Mètodes d'Investigació en Educació
6
TRONCAL
 • Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació.
11172005 Psicologia de la Instrucció
6
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar.
 • Psicologia Evolutiva i de la Educació.
11172102 Intervenció Psicoeducativa en el Context Familiar
6
OBLIGATÒRIA
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació.
  Optativa
4.5
OPTATIVA
 

 

Segon Quadrimestre
  Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
11172001 Diagnòstic en Educació
6
TRONCAL
 • Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació.
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació.
11172003 Educació Especial
6
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar.
 • Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació.
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació.
11172101 Assessorament a Institucions Educatives
6
OBLIGATÒRIA
 • Didàctica i Organització Escolar.
  optativa
4.5
OPTATIVA
 


SEGON CURS
Anual
Codi
Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
11172008 Pràcticum
13.5
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar.
 • Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació.
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació.
 • Teoria i Història de l'Educació.
Primer Quadrimestre
  Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
11172006 Intervenció Psicopedagògica en els Transtorns del Desenvolupament
6
TRONCAL
 • Psicologia evolutiva i de l'educació.
11172010 Models d'Orientació i Intervenció Psicopedagògica
6
TRONCAL
 • Didàctica i organització escolar.
 • Mètodes d'investigació i diagnòstic en educació.
 • Psicologia evolutiva i de l'educació.
11172103 Transtorns del Desenvolupament
6
OBLIGATÒRIA
 • Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic.
  optativa
4.5
OPTATIVA
 
 
Segon Quadrimestre
  Assignatura
Crèdits
Tipologia
Àrees de Coneixement
11172007 Orientació Professional
4.5
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar.
 • Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació.
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació.
11172009 Dificultats d'aprenentatge i intervenció psicopedagògica
6
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar.
 • Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació.
 • Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic.
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació.
11172104 Programes i Accions en Educació Especial
6
OBLIGATÒRIA
 • Didàctica i Organització Escolar.
  optativa
4.5
OPTATIVA