Llegida a la URV la primera i única tesi doctoral existent sobre Antoni Rovira i Virgili
recerca
Tarragona, 28/11/2002.- Xavier Ferré ha llegit la tesi doctoral titulada Configuració de la ideologia nacional de Rovira i Virgili: de la nació cultural a la nació política o la superació del federalisme d'Estat (1900-1923), dilluns 25 de novembre a la Facultat de Lletres.En el seu naixement, la Universitat del territori va adoptar el seu nom, URV.

La tesi, adscrita al Departament d'Història i Geografia, ha estat dirigida pel professor de la URV Pere Anguera i ha obtingut la qualificació de cum laude.

La figura del tarragoní Antoni Rovira i Virgili (1882-1949) és polifacètica: periodista, escriptor, intel.lectual filòleg, historiador, ideòleg i polític nacionalista. Xavier Ferré (Reus,1962) és doctor en Sociologia i ja també Doctor en Història. Ha estat professor del Departament d'Història i Geografia de la URV de 1.997 a 1.999 i actualment és docent al Centre Universitari Dr. Manyà, de Tortosa, a l'ensenyament de la Diplomatura en Ciències Empresarials. És autor de dos llibres, Abans i després de nosaltres els valencians, de Curial Edicions (2001), i Not tot era Levante Feliz, 1.955-1.960, d'Edicions Alambor (Benicarló, 2000).

Tal com s'afirma en la Memòria de la tesi, s'hi presenta l'evolució ideològica i política que estableix les bases del pensament polític del republicà federalista tarragoní. Segons el mateix Rovira afirma a l'obra El principi de les Nacionalitats, la seva trajectòria ha estat la de redreçar els fonaments doctrinals del nacionalisme català  i d'organitzar-los dins el model liberal i democràtic. El tret identificador de la seva reflexió consistia a bastir una ideologia nacional i humana com a reflex d'una ideologia europea "d'avui", en el marc d'entreguerres dibuixat pel feixisme i també pels moviments d'emancipació nacional i de classe. Per l'autor de la tesi, el concepte de cultura republicana socialitzant és una estratègia interclassista de centreesquerra que admet una via laborista identificada amb una opció de radicalitat reformista pel que fa a model de societat, que Rovira definí com a liberalisme radical.

La recerca descobreix, dins el pensament d'Antoni Rovira i Virgili, aportacions polítiques substancials: la necessitat de la consciència política com a nació, per fer el pas des del concepte de nació cultural al de pròpiament nació política; sintetiza les característiques de la nació catalana, a partir de la socialització de la consciència cultural del poble; estableix que per existir com a nació és necessària la voluntat política; i defensa el dret a l'autodeterminació i el lliure pacte entre nacions per arribar al confederalisme, superant la doctrina del federalisme unitari espanyol de l'època, dirigit des de l'Estat espanyol i que no distingeix entre les regions i les nacions peninsulars.

La Memòria de la tesi, que Xavier Ferré titula Antoni Rovira i Virgili o el sentit de la voluntat política, reprodueix aquesta cita textual del pensador:

Lo deure nostre consisteix essencialment en la divulgació dels ideals de llibertat individual y colectiva; en l’exercici dels drets del nostre poble, fills de la naturalesa y de la vida; en nacionalitzar y lliberalitzar tot l’esforç creador difús en lo cos catalá, en remoure los obstacles que s’oposen a la millora de les condicions d’existència de la multitud treballadora" (Foment, 23 de maig de 1.912).