El projecte de recerca europeu K4CARE, el millor del mes en salut segons la Unió Europea
recerca
Tarragona, 11/03/2010.- Knowledge Based Homecare eServices for an Ageing Europe, coordinat per la URV, ha estat escollit projecte destacat del mes pel portal temàtic de salut de la Unió Europea. El projecte facilita els tractaments mèdics domiciliaris de la gent gran amb discapacitats utilitzant les TIC.

A K4CARE participen 13 institucions acadèmiques i industrials de set països europeus coordinades pel professor David Riaño, del Grup de Recerca en Intel•ligència Artificial (Banzai) de la URV, i està finançat pel sisè Programa Marc de la Comissió Europea.

En les societats modernes, tenir cura dels pacients crònics discapacitats implica llargs tractaments sota supervisió d’experts que satura els serveis nacionals de salut europeus i implica una gran despesa econòmica. El projecte treballa per combinar les experiències dels sistemes de salut i de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) de diferents països europeus per crear, implementar i validar un model d’assistència sanitària a domicili als pacients de la tercera edat, basat en el coneixement.

Aquest nou model defineix un estàndard europeu basat en les noves tecnologies que milloren l’eficiència dels serveis de salut per a tots els ciutadans d’Europa.

Els processos d’e-Salut impliquen una creixent necessitat de desenvolupar aplicacions tele-informàtiques que donin suport a les persones implicades en l’atenció mèdica bàsica (metges, infermeres, pacients, parents i ciutadans en general).

D’una banda tant el personal sanitari com els pacients entenen que l’atenció als hospitals o residències pot ser innecessària i fins i tot contraproduent en llargs processos de tractament.  D’altra banda el debat sobre la crisi de finançament dels sistemes de salut és obert a tots els països de la Unió Europea i pot perjudicar la convergència europea.

Per encarar aquests reptes es pot diferenciar l’assistència medica en centres de salut de l’assistència a domicili. Indubtablement aquesta última es pot beneficiar de la introducció de les TIC. El projecte K4CARE ha treballat en el desenvolupament d’un prototipus de plataforma Internet per a la gestió de la informació necessària per garantir un servei d’atenció domiciliària basat en les TIC i per a l’automatització de la coordinació dels equips de professionals involucrats en l’assistència domiciliària. 
 
El K4CARE es caracteritza per: integrar informació de diferent tipus i fonts; garantir la privacitat i l’accés personalitzat a les dades; definir a l’historial clínic els agents que intervenen i els detalls mèdics del cas; integrar mecanismes per personalitzar el sistema d’acord amb la feina dels metges i les característiques individuals dels pacients, i incorporar els protocols de les guies clíniques als plans d’intervenció. En cas que els protocols de les guies no siguin adequats a una situació particular, el sistema s’adreça a les bases de dades del centre de salut de referència i en personalitza el tractament; es configura com una eina de suport a les decisions de tots els agents que intervenen en el procés d’atenció domiciliaria, i aporta informació dels pacients reals per integrar-la amb les referències publicades.

Més informació sobre el projecte K4CARE a www.k4care.net . El Portal d’e-Salut de la Societat de la Informació Europea és http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/index_en.htm.