La URV ha participat en un estudi sobre la seguretat de la informació a Catalunya
recerca
Tarragona, 14/07/2010.- La Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya, FOBSIC, conjuntament amb la URV i la col.laboració del Gabinet Ceres, han dut a terme l'estudi sobre l'ús i coneixement de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació 2010 per part dels ciutadans i a les llars.

El grup de recerca que ha treballat en l'estudi és Criptografia i Secret Estadístic (CRISES), del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques, i lligat a la Càtedra UNESCO de Privadesa de Dades de la URV.

La investigació ha mesurat una sèrie d'àmbits relacionats amb la seguretat TIC dels usuaris d'internet, i els resultats s’han obtingut a partir de la realització de 1.015 enquestes a ciutadans i ciutadanes de Catalunya usuaris habituals d’Internet. Una de les conclusions és que la seguretat per part dels usuaris catalans pot millorar considerablement, però demostren una competència suficient.

Per fer l'estudi s'ha utilitzat una metodologia nova. CRISES ha elaborat l'Índex de Seguretat dels Usuaris en relació a les TIC (ISU TIC) que és un valor numéric, de 0 a 10, que permet mesurar i comparar persones en relació als seus coneixements, procediments i actituds sobre seguretat TIC.

Els àmbits estudiats per elaborar els diferents nivells de l'ISU TIC són la seguretat a: l'equip informàtic, l'accés a la informació, l'ús del correu electrònic, les contrasenyes, les xarxes socials i els certificats. En total, s'han analitzat 31 indicadors repartits entre els diferents àmbits esmentats. L'índex ISU TIC permetrà comparar els resultats de properes enquestes i conèixer l'evolució de la seguretat TIC entre els ciutadans i a les llars.

Les persones enquestades en l'estudi tenen de mitjana un ISU TIC igual a 5,04, un aprovat just en l'escala de 0 a 10. Suspenen en la seguretat en l'ús del correu electrònic (4,81), l'accés a la informació (4,53) i l'ús de les xarxes socials (4,11). Per contra, aproven en la seguretat de l'equip (7,05) i en la utilització de contrasenyes (6,96).

Trobareu tota la informació sobre les característiques i els resultats de l'estudi a http://www.fobsic.cat