La Comissió per al II Pla d'Igualtat de la URV comença a treballar
institució
Tarragona, 10/11/2010.- S'ha constituït la Comissió per a l'elaboració del II Pla d'Igualtat i ha celebrat la primera reunió el dia 4 de novembre, al Rectorat. Està formada per membres del Claustre dels tres sectors de la comunitat, i per persones convidades expertes.

El I Pla d'Igualtat 2007-10 va ser dels pioners a l'Estat espanyol. El II Pla ha d'aprofundir en les polítiques d'igualtat a la Universitat consolidant, en primer lloc, els continguts de gènere en la docència i la recerca. 

La Comissió està presidida per la vicerectora de Societat i Relacions Institucionals Encarnació Ricart i per la directora de l'Observatori de la Igualtat Inma Pastor, i la formen membres del Claustre. Del PDI, Rosa Caballol, Jordi Roca, Rosa Nogués, Roberto Giral i Miquel Angel Purcalla; del PAS, Arantxa Tévar i Margarita Rebenaque, i del sector estudiants, Joana Badia i tres representants més.

Hi ha nou membres més que assisteixen permanentment en qualitat de convidats experts, per ajudar en els treballs de la Comissió. Són Joana Zaragoza, membre del Consell Assessor de l’Observatori; Coral Cuadrada, experta en dones i igualtat, i Montse Palau, representant del grup de recerca Gènere, Raça, Ètnia i Classe, GRÈC. També són convidats membres dels òrgans de representació sindical: Dolors Puigjaner, de la Junta de Personal del PDI, i Rosa Tamarit, del Comité d’Empresa del PDI; i un/a representant del Comité d’Empresa del PAS i de la Junta de Personal del PAS, a més de Carme Moreno, representant de Gerència.

Després de la constitució de la Comissió, la professora Coral Cuadrada va fer una ponència sobre la situació actual dels plans d’igualtat exposant les darrers iniciatives en aquest camp de la Unió Europea, de l'Instituto de la Mujer a Espanya i de l'Institut Català de les Dones, a Catalunya.

A continuació Inma Pastor va presentar un informe sobre les actuacions realitzades per l'Observatori des de la seva creació l’any 2007. És l'òrgan tècnic encarregat d'implementar les mesures previstes en el plans d'igualtat, i un servei d'informació i difusió de la realitat de la desigualtat per raó de gènere entre la comunitat universitària i la societat. En els tres anys de vida s'ha mostrat molt actiu i s'ha fet visible en el si de la comunitat (vegeu http://www.urv.cat/igualtat/index.html).

La Comissió preveu una reunió mensual i la participació de persones expertes externes a la institució i de representants dels diferents col·lectius de la pròpia Universitat.