Es presenta l'estudi d'impacte econòmic de les centrals nuclears a Catalunya i al territori
recerca
Tarragona i Reus, 01/03/2011.- L'estudi l'ha fet un equip dirigit per la professora Maria Llop i coordinat per Jordi Sardà, del Departament d'Economia, i evidencia l’important impacte que té l’activitat de les centrals nuclears d’Ascó i Vandellós i els seus treballadors sobre l’economia catalana i el territori més pròxim, Tarragona.

Maria Llop, professora de Fonaments de l’Anàlisi Econòmica i directora del Centre d’Investigació en Economia Industrial i Economia Pública (CREIP) de la URV (Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de Reus), ha presentat dimarts 1 de març l'estudi en una roda de premsa al rectorat. L'han acompanyat el coordinador de l'estudi Jordi Sardà, també professor de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica, el rector Francesc Xavier Grau i el director general de la Associació Nuclear Ascó Vandellòs (ANAV), José María Grávalos.

Aquest estudi xifra l’efecte multiplicador ocasionat per la demanda i la despesa d’Associació Nuclear d'Ascó i Vandellós i els seus treballadors en una mica més de 4 euros generats per cada euro invertit o, el que és el mateix, un impacte global a Catalunya valorat en uns 3.685 milions d’euros a partir d’una demanda i despesa de les centrals nuclears Ascó i Vandellós II i dels seus treballadors propera als 900 milions d’euros.

Aquestes xifres corresponen al volum global de despesa i demanda d’ANAV i els seus treballadors durant el període 2004-2008 i el seu impacte ha estat calculat mitjançant una metodologia coneguda com Input-Output, que permet reflectir les relacions existents entre tots els sectors productius i quantificar en quina mesura la despesa en un sector es multiplica per tota l’economia, seguint les relacions d’interdependència que existeixen entre les diferents activitats productives.

Així mateix, aquest impacte queda constituït per tres efectes acumulatius: l’efecte directe, que reflecteix la demanda ocasionada de forma directa durant els cinc anys en què s’ha investigat el desenvolupament de l’activitat productiva d’ANAV (exactament 899.555.212 euros de l’any 2008); l’efecte indirecte, produït arran de la despesa directa per la necessitat d’augmentar la producció del mateix sector i demanar inputs d’altres sectors (xifrat en 783.893.971 euros); i l’efecte induït, que es produeix pels efectes directe i indirecte sobre la producció sectorial i la conseqüent contractació de nova mà d’obra, que augmenta les rendes salarials i, en darrer terme, el consum privat. En el cas de l’estudi d’impacte econòmic d’ANAV sobre l’economia catalana, aquest tercer efecte es quantifica en 2.001.958.204 euros, xifra que representa un 54% de l’impacte econòmic total. Sumats tots tres efectes, l’estudi revela que l’impacte de l’activitat d’ANAV i els seus treballadors sobre l’economia catalana és exactament 4,096 vegades superior a la despesa inicial efectuada.

D’altra banda, l’estudi ha volgut apropar més l’objecte d’anàlisi al territori i ha aplicat la mateixa metodologia a l’impacte econòmic de les centrals nuclears Ascó i Vandellòs II sobre la demarcació de Tarragona, tot evidenciant que és el territori on es desenvolupen les activitats d’ANAV el que rep un impacte econòmic més intens. En aquest sentit, dels una mica més de 4 euros per euro de despesa d’ANAV que es generen al conjunt de Catalunya, són 3,3 euros els que impacten exclusivament a la demarcació de Tarragona, on els efectes directe, indirecte i induït de l’activitat econòmica d’ANAV i els seus treballadors representa cada any aproximadament un 3% del PIB provincial.

Pel que fa a la traducció d’aquesta activitat econòmica d’ANAV en la creació total de llocs de treball, l’estudi indica que els efectes ocasionats per ANAV sobre la producció sectorial i sobre l’ocupació a la demarcació de Tarragona i a Catalunya són igualment molt importants en termes quantitatius. Per cada lloc de treball creat a conseqüència de la demanda directa d’ANAV i els seus treballadors, s’ocasionen 4 llocs de treball al conjunt de Catalunya. En termes absoluts, l’estudi xifra en 10.500 els llocs de treball que ha ocasionat de forma directa la despesa de les tres centrals nuclears en el període analitzat, mentre que indirectament s’han generat 7.922 i de forma induïda, 23.340. En conjunt, l’activitat econòmica d’ANAV ha generat, entre els anys 2004 i 2008, 41.825 llocs de treball en el conjunt de Catalunya.

Aquestes dades presenten novament un efecte especialment concentrat en el mercat laboral tarragoní, ja que, d’aquests 41.825 llocs de treball generats al conjunt de Catalunya, exactament 29.368 corresponen a la demarcació de Tarragona.

La investigació, que s'ha desenvolupat durant dos anys, és fruït de la col•laboració entre l'equip d’investigadors i ANAV. Aquest equip té una llarga experiència en l’anàlisi d’impacte econòmic de les activitats productives. La Dra. Llop va dirigir l’any 2004 l’estudi d’impacte econòmic del desmantellament de la central nuclear Vandellós I i l’any 2002 va participar en l’estudi d’impacte econòmic de la pròpia Universitat Rovira i Virgili a les comarques tarragonines. L’any 2007 va participar en l’estudi d’impacte econòmic del Port de Tarragona i aquest mateix 2011 treballa en l’actualització de l’estudi d’impacte econòmic de la URV.