iMICROQ crea una plataforma per detectar ràpidament la salmonel·la en mostres agrícoles
innovació
Tarragona, 07/05/2013.- iMICROQ treu al mercat la primera plataforma tecnològica per detectar la salmonel•la en mostres agrícoles en poques hores. El sistema, QFast Salmonella, l'han desenvolupat investigadors de l’empresa biotecnològica iMICROQ, i estarà al mercat al setembre.

La nova plataforma tecnològica, de detecció d'absència o presència de salmonel•la en mostres d’excrements i de pell de pollastre, permetrà a les empreses del sector agroalimentari detectar el bacteri sense necessitat d'enviar les mostres al laboratori. Cada test té un preu aproximat de 8 euros i és més ràpid que els sistemes actuals de detecció.

La plataforma ja s’ha validat en el Centre de Qualitat Avícola i Alimentació Animal de la Comunitat Valenciana (CECAV) i els resultats han estat comparables als obtinguts pels sistemes actuals de detecció.

Actualment, QFast Salmonella es troba en la fase de validació per l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR) –amb mostres de producció primària (femtes, superfícies), de producció de càrnics (pell de pollastre) i de matèries primeres i pinsos (cereals)—, i posteriorment se’n farà la validació internacional. Així doncs, QFast Salmonella sortirà com a plataforma de detecció ràpida, validada oficialment al mercat, aquest setembre.

A partir de les mostres animals i en no més de 21 h., aquest sistema de detecció permet fer les anàlisis i obtenir els resultats a la mateixa granja, a l’escorxador o a la planta processadora. Aquest fet suposa un avantatge significatiu per al sector agroalimentari, ja que la detecció ràpida de salmonel•la garanteix la prevenció de brots infecciosos. Actualment, les mostres s’envien als laboratoris i els resultats poden tardar un mínim de tres dies. Aquesta plataforma permet, a més, identificar bacteris vius o viables.

QFast Salmonella es vendrà amb tots els equips i consumibles necessaris per realitzar l’anàlisi i obtenir els resultats de presència/absència de salmonel•la in situ. La plataforma integrada consisteix en un sistema de tractament de la mostra, fungibles i reactius, biosensors i un lector electrònic. L'objectiu és “iniciar la comercialització de l’equip al mercat espanyol i avançar als mercats europeus”, segons Carlos Arias, el conseller delegat de la companyia, que afegeix, a més, que “la persona que portarà a terme el procés de detecció no necessita formació tècnica especialitzada”. La capacitat inicial de producció de QFast Salmonella és de dos milions d'unitats anuals.

Carlos Arias també comenta que, a partir d’ara, “iMICROQ avançarà en el desenvolupament i comercialització d'una plataforma de detecció múltiple de patògens d'interès en seguretat alimentària”. L’empresa, al polígon Riu Clar de Tarragona, treballa en diversos projectes per a la producció de biosensors que permetin múltiples aplicacions.

Actualment porten a terme un projecte en col•laboració amb l'Hospital Joan XXIII i la URV per desenvolupar un sistema de detecció d’infeccions produïdes a les unitats de cures intensives (UCI). Les dades posen de manifest que hi ha una mortalitat d’un 20% en pacients infectats a les UCI, uns 40.000 cada l’any als hospitals de l’Estat, a causa del retard en la seva detecció. I es calcula que la despesa anual per detectar i tractar aquests pacients és de 700 milions d’euros. Aquest nou sistema facilitaria fer una identificació fiable dels patògens més freqüents en no més de quatre hores (comparat amb els tres dies mínims necessaris dels sistemes actuals de detecció), més les vuit hores addicionals per avaluar la resistència antibiòtica per a un tractament específic i efectiu. “Hem aconseguit detectar el patogen en quatre hores i ara s’avança en l’avaluació de la seva resistència antibiòtica”, explica Carlos Arias. S’espera tenir la prova del concepte d’aquest sistema enllestida el 2014.

Paral•lelament, l'empresa tarragonina participa en un projecte de recerca europeu per a la prevenció de bioterrorisme que té com a objectiu desenvolupar un sistema que permeti detectar patògens que es poden usar com a arma biològica. iMICROQ és un exemple de companyia que ha sorgit de l'aliança entre la URV i el capital privat, i que en poc temps ha aconseguit fer-se un lloc entre les empreses biotecnològiques més innovadores del país.

Precisament, la setmana passada es va fer públic que ”La Caixa”, a través de la seva gestora de capital risc, Caixa Capital Risc, farà una inversió d’1,1 milions d’euros en aquesta companyia. L’entitat financera ha realitzat la inversió a través del seu fons especialitzat en el sector biotecnològic i en tecnologies mèdiques, Caixa Capital BioMed. La inversió té com a objectiu que l’empresa pugui accelerar les seves activitats de validació internacional, proves industrials i de producció per tal d’iniciar la comercialització del kit QFast, per a la detecció de salmonel•la en seguretat agroalimentària.

Podeu veure un vídeo de presentació del projecte aquí