Les IV Jornades Internacionals de Dolor Infantil, els dies 30 i 31 de maig
recerca
Tarragona, 03/06/2013.- Les IV Jornades Internacionals de Dolor Infantil. Diverses perspectives, un mateix objectiu, organitzades pel grup de recerca Algos de la URV, han tingut lloc a l'Hotel Ciutat de Tarragona. S'hi han aplegat més de 200 persones, en la trobada més important de l'Estat en aquesta àrea.

Les Jornades han estat també significatives a nivell mundial, constitueixen una de les tres o quatre trobades que s'organitzen. El dolor infantil és un àrea jove d'investigació; fins la segona meitat del segle XX es creia que els infants menors de 2 anys no sentien dolor, i els operaven sense anestèsia.

La 4ª edició d'aquestes Jornades ha acomplert els objectius d'aprofundir en el coneixement dels problemes sobre l'avaluació i el tractament del dolor en els nens i adolescents, ha presentat els avenços registrats en els últims anys i ha mostrat recursos disponibles per a fer front a aquests problemes.

S'han presentat treballs en àrees fins ara inexplorades per al dolor, com en els neonats; o sobre les diferents tècniques de tractament més adequades (farmacològiques, etc.) per a diferents malalties, com les malalties neuromusculars, o en el cas de nens autistes. Han participat especialistes de Canadà, EUA, Brasil, Portugal, Alemanya, Regne Unit, a més d'Espanya i Catalunya.

Encapçala el grup de recerca organitzador Algos el professor Jordi Miró. Més informació sobre el programa de les Jornades aquí