Els estudiants del Màster de Dret Ambiental fan pràctiques solidàries
docència
Tarragona, 14/06/2013.- Els estudiants del Màster de Dret Ambiental de la URV fan pràctiques jurídiques solidàries a través de l'assignatura Clínica Jurídica Ambiental. Des de la seva posada en marxa el curs 2005-06, els estudiants han treballat 42 casos.

La Clínica Jurídica Ambiental, integrada al Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) de la URV, és una assignatura obligatòria del màster universitari de Dret Ambiental de la Facultat de Ciències Jurídiques i acull també estudiants del grau de Dret en l’assignatura de pràctiques externes.

Poden sol·licitar els serveis de la Clínica les entitats, institucions, ONG’s o altres col·lectius, la finalitat de les quals sigui la consecució de l’interès general o comunitari. El tipus de servei que presten els estudiants sota la tutorització d’un equip docent és la redacció de dictàmens i informes jurídics, la redacció de propostes normatives d’àmbit local i la conciliació i mediació ambiental.

La Plataforma en Defensa de l’Ebre, la Xarxa de Custòdia del Territori, SEO/Birdlife, Enginyers Sense Fronteres, la Diputació de Tarragona, ajuntaments, associacions de veïns i la Fiscalia de l’Audiència Provincial de Tarragona, són algunes de les institucions i entitats socials amb qui ha treballat la Clínica, des de la seva posada en funcionament.

La seva directora, Maria Marquès, explica que, com a activitat formativa, “són els estudiants els qui assumeixen la responsabilitat del resultat final, esdevenint cabdal el compromís amb la qualitat i el contacte directe amb el destinatari del servei”. La intervenció en casos reals a petició d’entitats socials i organitzacions és una eina que serveix als estudiants per fer una presa de contacte amb la pràctica jurídica, aplicar els coneixements teòrics i desenvolupar competències professionals, a la vegada que adquirir un compromís actiu amb l'entorn social.

“La Clínica Jurídica Ambiental, en tant que experiència d’aprenentatge servei, és un marc privilegiat per fer efectiu el model de formació integral dels estudiants com a ciutadans, que, amb el seu nivell cultural, els seus coneixements i habilitats específics i el seu esperit crític i humanista, han de ser la base d’una societat més justa, solidària i, en última instància, sostenible”, apunta Marquès.

Per ajudar els estudiants a desenvolupar la pràctica reflexiva, tutoritzar la seva tasca i desenvolupar les seves habilitats de comunicació, assisteixen a sessions plenàries de seguiment on els diferents equips informen sobre els seus progressos i resultats i descriuen les dificultats que han trobat en el seu treball. Al final, han de fer un informe oral i escrit dels resultats per al client. Per reforçar el sentit de responsabilitat dels alumnes el client participa en l’avaluació dels resultats de la tasca i la seva opinió representa el 40% de la qualificació de l’assignatura.

En l’àmbit del Dret, una de les fórmules d’aprenentatge-servei més esteses internacionalment és la coneguda com a Clinical Legal Education o formació jurídica clínica, metodologia amb una forta consolidació en l’àmbit anglosaxó que progressivament s’ha anat estenent a altres països, avui un moviment global que involucra estudiants i professors d’arreu del món que treballen per la justícia social.

La primera experiència de clínica jurídica a l’Estat espanyol es va dur a terme a la URV a través de l’assignatura extracurricular Dret i Presó el curs acadèmic 2002-2003. A partir del curs acadèmic 2005-2006 es va posar en funcionament la Clínica Jurídica Ambienta,l com a segona experiència de formació jurídica clínica a la Facultat de Ciències Jurídiques.

Hi ha molts models diferents de clíniques jurídiques d'acord amb la naturalesa de la seva activitat, tipus de cas i client: clíniques de litigi, de política pública, de mediació i conciliació, entre d'altres. S'assenta sobre dos principis bàsics: la formació pràctica i basada en competències de l'estudiant, i el servei a la comunitat.

La Clínica Jurídica Ambiental ha entrat recentment a formar part del Programa d’Aprenentatge-Servei de la URV, iniciativa que promou en el conjunt de les titulacions propostes educatives que combinen processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat, en les quals els participants es formen treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo.

Més informació aquí.