La URV, en un projecte europeu per millorar la prevenció de la violència de gènere entre els joves
recerca
Tarragona, 26/06/2013.- La URV treballa en un projecte europeu, GAP Work, per millorar la prevenció i identificació de diferents formes de violència de gènere entre els joves. Participa el Departament de Pedagogia, i l'objectiu és millorar la formació dels professionals que estan en contacte amb els joves.

La Dra. Barbara Biglia de la URV coordina la part espanyola/catalana del projecte de recerca, que ha començat aquest febrer i culminarà el gener del 2015. El projecte pretén donar resposta a nombrosos informes que evidencien una gran prevalença de diferents expressions de violències de gènere cap a persones joves al territori europeu.

Una violència que pren diferents formes tals com la violència contra dones joves, la homofòbia, la transfòbia -es la fòbia que es pot traduir amb actituds de discriminació i /o agressió cap a persones que transiten entre gèneres -, el cyberbulling, l’assetjament sexual o els matrimonis forçosos, entre d’altres.

La "Llei catalana del dret de les dones a eradicar la violència masclista" estableix l'obligació de la formació integral dels i les professionals de l'educació a través de la introducció de continguts curriculars sobre violències de gènere.

Durant la primera part de la recerca s’analitzarà comparativament quin tipus i accions de formació sobre violències de gènere s'estan duent a terme en el context europeu i quins són els processos utilitzats per a la seva avaluació. Al mateix temps, es compararà el marc legal sobre joves i les violències de gènere en els quatre països participants. Es dissenyarà posteriorment una formació especifica que ajudi els professionals a prevenir, reconèixer i actuar amb joves.

Aquesta formació serà sotmesa a un procés d’avaluació quantitativa i qualitativa. I al final del projecte s’editarà material informatiu des de cada país participant dirigit a professionals de joventut i es donarà suport als tècnics que participin als cursos, per compartir els seus coneixements.

Pel que fa a l’acció formativa, es faran deu cursos a Catalunya, de 30 hores de durada cadascun, que començaran el proper octubre en els quals podran participar 20 persones. Durant aquestes sessions es parlarà sobre els conceptes i l’anàlisi del sistema sexe-gènere, de les violències de gènere i joventut i es proporcionaran eines per poder prevenir i actuar. Els cursos estaran dirigits a tècnics de joventut, professorat i educadors de lleure.

Barbara Biglia coordina l'equip català en el que participen les investigadores Edurne Jiménez i Maria Olivella, i les associacions Tamaia i Candela amb la col•laboració, com a associats, de l’Agència Catalana de la Joventut (ACJ) i la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB). El projecte europeu, liderat per la Universitat de Brunel (Regne Unit), compta, a part de la participació de la URV, amb la implicació de la National University of Ireland (Irlanda) i de la Universitat de Torino (Itàlia). A més a més, diferents socis locals portaran a terme la formació a cada un dels països.

El projecte GAP-Work està finançat pel programa europeu Daphne III, un programa específic per prevenir i combatre la violència sobre nens i nenes, joves i dones, i per fomentar la seva protecció. És part del programa general Fundamental Rights and Justice, de la direcció general de Justícia de la Comissió Europea. El pressupost assignat es de 831.000 euros, 662.000 dels quals estan finançats per aquest programa. La URV rebrà 114.500 euros per poder desenvolupar la part que correspon a l’Estat espanyol.