Noves troballes al jaciment de l'assut de Tivenys confirmen la importància comercial del poblat ibèric
recerca
Tivenys, 29/07/2013.- Noves troballes al jaciment de l'assut de Tivenys confirmen la importància comercial del poblat ibèric, una talaia estratègica sobre el riu Ebre entre els segles VII i I anE. L'exhumació de nombroses àmfores d'època fenícia fa pal·lesa la importància de la navegació fluvial en el comerç protohistòric.

Entre els materials recuperats cal destacar una gran quantitat de ceràmiques fenícies procedents del Cercle de l’Estret, sobre tot àmfores vinàries, imitacions regionals d’aquests recipients i material de vernís negre, grec i romà, tots ells indicadors la importància del comerç mediterrani i del riu Ebre com a via d’entrada d’aquests productes. Cal també esmentar la recuperació d’una agulla de cosir de bronze, en perfecte estat.

La catorzena campanya d'excavacions arqueològiques a l'Assut de Tivenys ha durat de l'1 fins al 26 de juliol. La recerca arqueològica ha coincidit amb el Segon curs d’Arqueologia al jaciment de L’Assut, promogut pel Departament d’Història i Història de l’Art, amb el suport del Deganat de Lletres, adreçat a alumnes de tercer cicle que volen avançar en el coneixement d’aquesta pràctica. En total han participat a l’excavació entre 15 i 17 persones cada setmana.

El treball al jaciment s’ha centrat en dues àrees: el sector HN i el sector C. En aquest últim sector C, situat a la vessant sud del tossal, just a tocar del camí que permet l’accés al jaciment, s’ha fet una descoberta força interessant. S'hi han exhumant-se diverses vivendes disposades vencent el desnivell mitjançant un aterrassament, que descendeixen suaument cap a les cotes més baixes. Aquesta troballa permet acotar la superfície d’hàbitat del poblat ibèric, que superaria els 3000 m2.

Al sector HN s’ha finalitzat l’excavació a l’exterior del jaciment, el que ha posat al descobert diverses estructures que confirmen l’inici d’ocupació de l’espai arqueològic al segle VII anE. Així mateix, s’ha documentat l’existència del que podria ser la fonamentació d’un torre defensiva d’època ibèrica, associada al poblat del segle V anE, orientada cap al nord, que controlaria el curs del riu a l’entrada dels engorjats de Barrufemes.

El professor Jordi Diloli dirigeix les excavacions. L'assentament protohohistòric de l'Assut de Tivenys és un complex defensiu únic a Catalunya format, bàsicament per una zona defensiva i un poblat, ocupat al llarg de segles, i que va ser adquirit per la URV el 2010.

Teniu més informació sobre GRESEPIA i les seves activitats aquí