Oberta la convocatòria per a un projecte d'innovació social, amb els fons de la Cursa Solidària
cooperació
Tarragona, 02/01/2014.- S'ha obert la convocatòria per a un projecte d’innovació social, amb els fons recollits a la 1ª Cursa Solidària. Es busquen noves idees per satisfer necessitats socials bàsiques i millorar el benestar humà, amb la participació d'una entitat social. El termini de presentació és fins al dia 14 de febrer.

A la I Cursa Solidària de la URV, que es va fer el dia 14 de novembre, es van recollir 4.500 €. La convocatòria la fan la URV, el Centre de Cooperació al Desenvolupament URV Solidària (CCD-URVS) i Esports URV.

D’acord amb la Guide to Social Innovation1, de la Comissió Europea, el projecte ha de pretendre el desenvolupament i la implementació de noves idees orientades a satisfer necessitats socials bàsiques i crear noves relacions o col·laboracions per millorar el benestar humà a través de la participació activa de les entitats socials en totes les seves fases.

D’aquesta manera, la URV s’alinea amb els objectius de la Estratègia 2020 de la Comissió Europea per promoure el canvi social a través de la innovació, amb propostes positives per a la societat i que alhora milloren la capacitat de les persones per actuar. 

Els projectes s'han de presentar al Registre General de la Universitat (Rectorat) o als registres auxiliars, i els autors del projecte han de presentar la Memòria de l’acció. Ha d'incloure el nom de la entitat social participant en el projecte, l'explicació de l’acció, localització, descripció de les persones beneficiàries; objectius i resultats, pla de treball, calendari d'execució del projecte; pressupost i mecanismes de seguiment (teniu les bases de la convocatòria completes aquí).

Una Comissió tècnica serà l’encarregada de fer l’avaluació dels projectes presentats i resoldre la convocatòria, presidida per les vicerectores presidentes de la Comissió d’Estudiants i Comunitat Universitària (CECU) i formada per membres de la comunitat universitària experts en l’àmbit de referència. Emetrà una resolució en el termini màxim d’un mes, a partir del dia 14 de febrer. Els autors del projecte guanyador han de presentar la memòria final en un termini màxim de dos mesos després de la finalització del projecte.