iMICROQ obté la certificació internacional per a comercialitzar el kit de detecció de salmonel·la
innovació
Tarragona, 11/04/2014.- La companyia iMICROQ, empresa de base tecnològica derivada de la URV, ha obtingut la certificació internacional que li permet donar el salt al mercat per a comercialitzar el seu mètode QFast Salmonella. És un sistema innovador de detecció de la salmonel·la en mostres veterinàries ambientals i d'alimentació animal.

QFast Salmonella és un mètode fàcil d'utilitzar, ràpid i amb un temps de detecció total (des de la mostra fins al resultat) inferior a 24 h. i amb un baix límit de detecció per a mostres agroalimentàries. La plataforma de detecció QFast s'està ampliant a altres patògens d'interès com la Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus i altres paràmetres de control microbiològic.

El mètode QFast Salmonella ha obtingut la validació i la certificació internacional UNE/EN/ISO 16140:2003 per a l'anàlisi de salmonel·la en mostres veterinàries, ambientals (inclosa producció primària: femtes, pols) i d'alimentació animal. A més a més, ha rebut l'autorització per part del Ministeri d'Agricultura com a mètode de diagnòstic zoosanitari (Registres de producte 3053-RD i 3054-RD) i és permet el seu ús en els autocontrols realitzats pels laboratoris autoritzats del Programa de Control de Salmonel·la a Espanya.

Aquesta certificació, realitzada per AENOR, està reconeguda internacionalment i estableix que el mètode alternatiu QFast Salmonella es pot utilitzar i proporciona resultats equivalents al mètode de referència actual, ISO 6579:2002. Aquesta certificació compleix amb els requisits del Reglament 2073/2005 sobre criteris microbiològics.

iMICROQ comercialitzarà dos productes: QFast Salmonella SOFT indicat per a mostres d'alimentació animal i QFast Salmonella HARD indicat per a mostres en tota la cadena de producció agroalimentària. Ambdós productes estan disponibles en dos presentacions comercials: 48 anàlisi amb materials llestos per al seu ús i 100 anàlisi amb materials deshidratats per a laboratoris amb alt volum de mostres. Per a la realització del test QFast, iMICROQ ofereix un pack d'instrumentació d'acord amb les necessitats de l'usuari final i amb un cost competitiu que permet implementar programes de control intern en instal·lacions pròpies.

La salmonel·la és un dels microorganismes patògens que més incidència té en la indústria avícola i alimentària, la seva anàlisi es troba regulada a nivell europeu i és objecte de Programes Nacionals de Control per a reduir la prevalença d'aquesta bactèria i millorar les condicions d'innocuïtat dels aliments per a consum humà.

La malaltia es transmet a les persones de forma directa mitjançant la ingesta d'aliments contaminats. És un dels principals brots epidèmics i afecta, en diferents graus, unes 160.000 persones a l'any a Europa.

El mercat de l'anàlisi de salmonel·la (estimat en 2.600 milions d'euros, a nivell mundial, el 2010) disposa de molts pocs mètodes capaços de proporcionar  resultats en un temps de detecció menor de 24 hores. El mercat d'anàlisi de salmonel·la s'estima que creixerà a nivell mundial de forma substancial, ja que s'implantaran programes de control de salmonel·la equivalents als de la Unió Europea.

El mètode oficial que regeix el mercat permet obtenir el resultat entre 2 i 5 dies desprès de la recepció de la mostra al laboratori,  que requereix, a més a més de temps, l'ús d'equips i la intervenció de personal tècnic especialitzats. En canvi, el kit QFast Salmonella dissenyat per iMICROQ realitza la detecció in situ (a les granges, escorxadors, laboratoris de control de qualitat o en la línea de producció) en menys de 24 hores, i sense cap tipus de complexitat tècnica, ja que el kit conté tots els equips, reactius i materials necessaris. A més a més, el preu es competitiu respecte als actuals kits i el mètode de referència.

iMICROQ està dirigida per Carlos Arias, un dels seus promotors al costat de Ioanis Katakis, Pablo Lozano, Diego Bejarano i Maria Viviana Duarte, com a  membres de l'equip del Centre d'Innovació Tecnològica ATIC, adscrit a la  URV i integrat a la xarxa TECNIO de la Generalitat de Catalunya, on es va generar inicialment la tecnologia.

La companyia es va crear a l'abril de 2010. Va participar en el programa BioEmprenedorXXI de "la Caixa", Barcelona Activa i Biocat, una iniciativa dirigida a donar suport a investigadors amb idees de negoci que vulguin crear la seva pròpia empresa en l'àmbit de les ciències de la vida.

El 2012, iMICROQ va ser el guanyador de la edició dels Premis EmprenedorXXI a Catalunya i va participar en la fase final dels guardons, coatorgats per "la Caixa" i ENISA per a reconèixer les millors persones emprenedores d'Espanya.

Actualment, iMICROQ compta amb 16 empleats i preveu assolir una facturació de 6 milions d'euros el 2016. Per aquest objectiu, s'ha dissenyat un pla de comercialització a Espanya, als principals països europeus i en especial als mercats emergents.