Professors i estudiants de la URV treballen a l'estiu en projectes de cooperació internacional al desenvolupament
cooperació
Tarragona, 01/08/2014.- Professors i estudiants de la URV treballen a l'estiu en projectes de cooperació internacional al desenvolupament a Burkina Faso, Perú, Mèxic i Brasil. Són projectes propis de la URV, que es presenten a la convocatòria del Centre de Cooperació al Desenvolupament URV Solidària. 

A Burkina Faso, 2 estudiants d'Antropologia Social i Cultural passen tot l'estiu, fins al setembre-octubre, al centre de formació Yaa Woto, situat a Ouagadougou, que pretén oferir l'ensenyament bàsic a totes aquelles persones de la zona que per falta de mitjans no han pogut accedir a l'educació reglada. S'hi imparteixen classes d'alfabetització en francès (la llengua oficial) i en mooré (la llengua predominant) de manera gratuïta exigint, però, el compromís i la serietat dels alumnes.

Al Perú es desenvolupa el projecte INCOS (Intervenció Comunitària de Salut), en què participen 3 doctorands de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de Reus, que ja treballen ara a l'estiu sobre el terreny i tornen a Catalunya entre els mesos d'octubre i novembre. Aquest projecte pretén avaluar l'eficàcia d'una intervenció d'educació alimentària-nutricional, d'higiene i d'extensió de cultius adaptada a la comunitat. Vol vetllar sobre l'estat nutricional i cognitiu en els nens i nenes d'entre 7 i 11 anys residents al districte de Ccorca, a la província del Cusco.

A Mèxic, la URV col·labora a la IX Trobada Taller de Formadors i Promotors de Salut de Salut Zona Nord Chiapas. Aquest projecte es centra en el suport al Sistema de Salut Autònom Zapatista, a l'estat de Chiapas. Hi participen 3 estudiants de medicina, 2 de fisioteràpia, 2 d'infemeria i 2 de nutrició de la URV, a més d'un coordinador acadèmic i 2 responsables del projecte. Aquest taller es porta a terme des de 2005, fomenta l'intercanvi de coneixements en matèria de salut amb formadors i promotors de salut de les comunitats indígenes. Els participants al projecte s'estan formant durant l'estiu, i es desplacen a Chiapas la darrera setmana de setembre, on s'hi estaran fins el 31 d'octubre.

A Brasil, 3 investigadors membres del Departament de Geografia participen en el projecte Turisme, Desenvolupament i Sostenibilitat. Conflictes, Resistències i Restes en la Comunitat de Pescadors de Mundaú, Trairi, on es desplaçaran el primer semestre de 2015. Es tracta d'un estudi que per una banda vol determinar fins a quin punt el turisme genera desenvolupament local; i, per l'altra, vol conèixer, detectar i documentar conflictes i impactes naturals, culturals i socioeconòmics per aportar estratègies que involucrin a la població local de forma més directa, aconseguint una distribució dels beneficis del turisme més equitatius.

Aquests projectes pertanyen a la convocatòria de la Comissió URV Solidària per a projectes de cooperació internacional adreçada a estudiants, PDI, i PAS de la URV.