Un article sobre Painometer rep l'accèssit del premi Fundació Grünenthal a la Investigació en Dolor 2014
recerca
Tarragona, 27/01/2015.- Un article sobre l’aplicació Painometer rep l’accèssit del Premi Fundació Grünenthal a la Investigació en Dolor 2014. Desenvolupada pel grup de recerca Algos, Painometer permet mesurar i registrar la intensitat del dolor al llarg del temps.

L’estudi, publicat a la revista "The Journal of Pain", descriu la funcionalitat i la usabilitat de Painometer per a auto registrar i informar sobre la intensitat del dolor.
 
El  reconeixement que l'article rebrà es proposa en col•laboració amb la Càtedra Extraordinària del Dolor de la Universitat de Salamanca, amb l’objectiu promoure la investigació científica en el camp del dolor.

Sota el títol "Development and testing of painometer: a smartphone app to assess pain intensity", l’estudi descriu la funcionalitat i l’eficàcia de l’aplicació per a mesurar, autoregistrar i informar sobre la intensitat del dolor. Amb aquesta investigació, el grup de recerca en Dolor Algos es va marcar com a objectiu comprovar si les escales per avaluar la intensitat del dolor utilitzades en el tractament tradicional (cara a cara), tenien la mateixa validesa i fiabilitat si s’utilitzaven electrònicament.

L’estudi conclou que les quatre escales de dolor que inclou Painometer (l’Escala de Cares del Dolor Revisada (FPS-R), l’Escala Numèrica (EN), l’Escala Visual Analògica (EVA) i l’Escala Analògica de Color (CAS)), són funcionals a l’hora d’avaluar els nivells d’intensitat del dolor administrades electrònicament.

L’aplicació també permet veure l’evolució del pacient en un gràfic, a més de guardar i enviar les dades a la direcció de correu electrònic que es seleccioni. Painometer està disponible tant per a Android com per a iOS, i es pot descarregar gratuïtament. El desenvolupament d’aquesta aplicació ha estat possible gràcies a les ajudes de la Generalitat de Catalunya i del Ministeri de Ciència i Innovació.

L’acte d’entrega de l’accèssit es realitza el dimecres, 28 de gener al Paranimf de la Universitat de Salamanca, amb motiu de la festivitat de Sant Tomàs d’Aquino. 

D’altra banda, la web del grup Algos ha obtingut l'acreditació de webs d'interès psicològic (WIP) atorgada per  l'Associació Mentes Abiertas. Es tracta d'un reconeixement que distingeix la web del grup com un portal que emet informació veraç i de qualitat en el camp de la salut mental. Aquesta acreditació garanteix la confidencialitat, la privacitat, l'originalitat i el respecte al codi deontològic del Col•legi Oficial de Psicòlegs d'Espanya de la seva pàgina web.

Mentes Abiertas és un equip multidisciplinar de professionals provinents de la salut mental i la psicologia, que dóna atenció a la demanda de la societat d'assolir i mantenir el benestar i la qualitat de vida mitjançant l'aplicació del coneixement i la investigació de la psicologia a la salut.

Anteriorment, el portal web d'Algos havia rebut l'acreditació WIS de webs d'interès sanitari atorgada per PortalesMedicos.com, i el segell M21 de webs de qualitat que informen sobre salut atorgat per Medicina21.

Algos és un col•lectiu de professionals vinculats, majoritàriament, a la URV, interessats per l’estudi i el tractament del dolor. Un dels objectius del grup és desenvolupar i contrastar procediments terapèutics eficaços per ajudar a les persones que tenen dolor. Part dels seus esforços van dirigits a la prevenció del dolor i la discapacitat crònics sota la premissa que és més fàcil i més econòmic  prevenir que curar.

El grup estudia les alternatives que ofereixen les anomenades TICs per a facilitar l’accés i abaratir els costos dels tractaments. Darrerament, el grup ha rebut diferents premis i reconeixements per el desenvolupament de diferents aplicacions relacionades amb l’avaluació i el tractament del dolor.

Teniu més informació aquí