Ajut solidari a un treball, estudi o projecte de final de carrera

Primera convocatòria                         

Juliol 2006


El Jurat de l’ajut, format per Enric Carreres, Angel Cunillera, Joan Fuster, Jordi Gavaldà, Francesc Mateu i Antoni Pigrau, reunit el 24 de juliol de 2006, a les 10 h, a la sala de reunions del Consell Social, ha avaluat les candidatures a l’ajut solidari a un estudi, treball o projecte final de carrera presentades. Actua com a secretari del jurat el Dr. Jordi Gavaldà.

Un cop valorats els treballs presentats el jurat ha emès el seu informe segons el qual ha decidit atorgar l’ajut a la candidatura:

“Proyecto integrado de desarrollo del pueblo de Pojh (India)”

I atorgar-li la quantitat de 12.000 euros, amb les condicions establertes en la convocatòria, fixant amb la URV Solidària els objectius específics del projecte i justificant-los adequadament.

El jurat vol reconèixer també l’alta qualitat del projecte finalista “Planta mobil potabilitzadora d’aigües residuals alimentada per energia solar fotovoltaica”.Tarragona, 24 de juliol de 2006

Enric Carreres Joan Fuster Antoni Pigrau

Francesc Mateu

Àngel Cunillera

Jordi Gavaldà