Ajut solidari a un treball, estudi o projecte de final de carrera

Segona convocatòria                         

Juliol 2007


El Jurat de l’ajut, format per Enric Carreres, Santiago Castellà, Àngel Cunillera, Joan Fuster, Jordi Gavaldà, Francesc Mateu i Margarita Rebenaque, reunit el 27 de juliol de 2007, a les 11 h, a la sala de reunions del Consell Social, ha avaluat les candidatures a l’ajut solidari a un estudi, treball o projecte final de carrera presentades. Actua com a secretari del jurat el Dr. Jordi Gavaldà.

Un cop valorats els treballs segons els criteris establerts en les bases reguladores de l'ajut, el jurat ha emès el seu informe segons el qual ha decidit atorgar l’ajut a la candidatura següent:

“Protecció d'aqüífers per recuperació de metalls / substàncies contaminants dels lixiviats d'una mina d'or", de Jordi Ampurdanes Vilanova, Jordi-Enric Beseran Sauras, Noel Ropero Martínez i David Vilamayor Caamaño. ETSEQ

I atorgar-li la quantitat de 12.000 euros, en les condicions establertes en la convocatòria i les fixades a l'annex 1 de l'acta del Jurat.


Tarragona, 27 de juliol de 2007