Ajut solidari a un treball, estudi o projecte de final de carrera

Tercera convocatòria                         

Juliol 2008


El Jurat de l’ajut, format per Enric Carreres, Santiago Castellà, Joan Fuster, Margarita Rebenaque, Àngel Cunillera (president) i Jordi Gavaldà (secretari), reunit el 15 de juliol de 2008, a les 10 h, a la sala de reunions del Consell Social, ha avaluat els treballs presentats a l’ajut solidari a un estudi, treball o projecte final de carrera, segons els criteris establerts en les bases reguladores de l'ajut.

El jurat ha emès el seu informe segons el qual ha decidit atorgar l’ajut al projecte:

“Protección de la calidad del aire de la Amazonia ecuatoriana", presentat per Carles Alcalde, Jordi Gutièrrez i Savitri Pàmies, alumnes de l'ETSEQ.

Tarragona, 15 de juliol de 2008