Ajut solidari a un treball, estudi o projecte de final de carrera

Cinquena convocatòria

Febrer 2011 - Primera fase


El Jurat de l’ajut, format per Joan Enric Carreres, Joan Fuster, Rodrigo Miralles, Margarita Rebenaque, Encarnación Ricart, Àngel Cunillera (president) i Jordi Gavaldà (secretari), reunit l'11 de febrer de 2011, a les 12 h, a la sala de reunions del Consell Social, ha avaluat els treballs presentats a l’ajut solidari a un estudi, treball o projecte final de carrera, segons els criteris establerts en les bases reguladores de l'ajut.

El jurat ha emès el seu informe segons el qual ha decidit atorgar un ajut de 3.000 € al projecte:

“Kabat y vías anatómicas ", presentat en primera fase per Vanesa López Miguens, alumna de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

Tarragona, 11 de febrer de 2011

 

Juny 2011 - Segona fase


El Jurat de l’ajut, format per Joan Enric Carreres, Joan Fuster, Rodrigo Miralles, Margarita Rebenaque, Encarnación Ricart, Àngel Cunillera (president) i Jordi Gavaldà (secretari), reunit el 22 de juny de 2011, a les 13.30 h, a la sala de reunions del Consell Social, ha estudiat la proposta de segona fase presentada per l'alumna de Fisioteràpia Vanesa López Miguens, guanyadora d'aquest ajut en primera fase el passat mes de febrer.

El jurat ha emès el seu informe segons el qual ha decidit atorgar un ajut de 6.000 € al projecte:

“El dolor músculo-facial en mujeres indígenas de Peten, Guatemala. (Kabat y vías anatómicas) ", presentat en segona fase per Vanesa López Miguens, alumna de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

Tarragona, 22 de juny de 2011