Ajuts del Consell Social URV a les millors idees emprenedores

Primera convocatòria (segon termini de presentació de sol·licituds d'ajut)

Març 2006


La Comissió d'Avaluació, formada per Xavier Correig, Bernardino García, Montserrat Corbella, Àngel Cunillera (president) i Jordi Gavaldà (secretari), assessorada tècnicament per Fernando Campa, s’ha reunit el 20 de març de 2006 per valorar les sol·licituds d'ajut a les millors idees emprenedores presentades.

Després de ponderar els valors esmentats a les bases de l'ajut i d’avaluar la documentació presentada, ha decidit per unanimitat concedir els ajuts següents:

Joc educatiu per adolescents per millorar l'educació nutricional en aquest col·lectiu”, presentat per Josep Ramon Fariol i Niubó i Pere Segarra i Vallés, amb una quantia de 5.000 EUR.

Comercialització d'un sistema de localització DGPS-Rasant”, presentat per José Manuel Díaz i Navarro, amb una quantia de 4.500 EUR.

Recuperació de recursos hídrics contaminats amb nitrats, mitjançant la tecnologia d'hidrogenació catalítica selectiva”, presentat per Noelia Barrabés i Rabanal, amb una quantia de 4.500 EUR.

Desenvolupament d'un producte per a crear un centre multidisciplinar dedicat a l'estudi i tractament del dolor crònic i la discapacitat”, presentat per Anna Huguet i Rosellí i altres, amb una quantia de 5.000 EUR.

Tarragona, 20 de març de 2006

Xavier Correig Montserrat Corbella Bernardino García

Àngel Cunillera

Jordi Gavaldà