Ajuts del Consell Social URV a les millors idees emprenedores

Segona convocatòria (segon termini de presentació de sol·licituds)

Març 2007


La Comissió d'Avaluació, formada per Fernando Campa, Carles Castillo, Bernardino García, Josep Pallarès, Àngel Cunillera (president) i Jordi Gavaldà (secretari), s'ha reunit el 26 de març de 2007 per valorar les sol·licituds pesentades dins del segon termini de la convocatòria 2006-2007 dels ajuts del Consell Social a les millors idees emprenedores.

Un cop avaluada la documentació presentada segons els criteris de valoració establerts a la convocatòria, la Comissió ha decidit concedir l'ajut següent:

Creació d'un Showroom", presentat per Jose Daniel Dorado Rueda, Sebastià Dominguez Saez i Daniel Contreras Sánchez, amb una quantia de 4.500 EUR.

Tarragona, 26 de març de 2007

Fernando Campa Carles Castillo Bernardino García

Josep Pallarès

Àngel Cunillera

Jordi Gavaldà