Ajuts del Consell Social URV a les millors idees emprenedores

Tercera convocatòria (primer termini de presentació de sol·licituds)

Octubre 2007


La Comissió d'Avaluació, formada per Fernando Campa, Carles Castilla, Bernardino García, Josep Pallarès, Àngel Cunillera (president) i Jordi Gavaldà (secretari), s'ha reunit el 30 de novembre de 2007 per valorar les sol·licituds pesentades dins del primer termini de la convocatòria 2007-2008 dels ajuts del Consell Social a les millors idees emprenedores.

S'han rebut tres sol·licituds que corresponen als projectes: Diet World, SmartOxide i Techno DAC.

Un cop avaluada la documentació presentada, la Comissió ha decidit concedir els ajuts següents:

Diet World; una nova forma d'entendre la Nutrició i la Dietètica", presentat per Jordi Merino Ribas de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, amb una quantia de 3.000 EUR.

“SmartOxide / Domile", presentat per Carlos Ezquerra Cerdán, Ioannis Aslanidis i Jordi Compte Garcia, de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria, amb una quantia de 5.000 EUR.

“TechnoDAC: serveis web per a disposotius mòbils", presentat per Carles Cuenca Domínguez i David Rodríguez Moreno, de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria, amb una quantia de 5.500 EUR.

Tarragona, 30 de novembre de 2007

Fernando Campa Carles Castillo Bernardino García

Josep Pallarès

Àngel Cunillera

Jordi Gavaldà