Ajuts del Consell Social URV a les millors idees emprenedores

Tercera convocatòria (segon termini de presentació de sol·licituds)

Febrer 2008


La Comissió d'Avaluació, formada per Fernando Campa, Carles Castilla, Bernardino García, Josep Pallarès, Àngel Cunillera (president) i Jordi Gavaldà (secretari), s'ha reunit el 31 de març de 2008 per valorar les sol·licituds pesentades dins del segon termini de la convocatòria 2007-2008 dels ajuts del Consell Social a les millors idees emprenedores.

El secretari informa que s'ha rebut una única sol·licitud i que compleix els requisits exigits a la convocatòria. La Comissió ha avaluat el treball presentat i ha decidit concedir l'ajut següent:

Resset: serveis informàtics per tothom, a domicili!", presentat per Ismael Casanova Bartolomé de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria, amb una quantia de 4.500 EUR.

Tarragona, 31 de març de 2008

Fernando Campa Carles Castillo Bernardino García

Josep Pallarès

Àngel Cunillera

Jordi Gavaldà