Ajuts del Consell Social URV a les millors idees emprenedores

Quarta convocatòria (primer termini de presentació de sol·licituds)

Octubre 2008


La Comissió d'Avaluació, formada per Fernando Campa, Tomàs Berasategui, Josep Anton Ferré, Josep Pallarès, Àngel Cunillera (president) i Jordi Gavaldà (secretari), s'ha reunit el 26 de novembre de 2008 per valorar les sol·licituds pesentades dins del primer termini de la convocatòria 2008-2009 dels ajuts del Consell Social a les millors idees emprenedores.

Un cop avaluada la documentació presentada, la Comissió ha decidit concedir els ajuts següents:

“NTSensors", presentat per Cristina C. Cid Salavert de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química, amb una quantia de 6.000 EUR.

“BioGlice: producció de biodiesel en cicle tancat", presentat per David Carrasco, de la Facultat d'Enologia, amb una quantia de 3.000 EUR.

Tarragona, 26 de novembre de 2008

Fernando Campa Tomàs Berasategui Josep Anton Ferré

Josep Pallarès

Àngel Cunillera

Jordi Gavaldà